CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru - www.clera.org
Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

Alawon traddodiadol Cymreig mewn setiau
Nodiant, ffeiliau Midi, ffeiliau MP3


CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales - www.clera.org
Learn and play
Welsh Traditional Music

Welsh traditional tunes in sets
Scores, Midi files, MP3 files

Llyfrau alawon sesiwn
Setiau alawon misol
Alawon unigol
Caneuon
Digwyddiadau
Session tune books
Monthly tune sets
Individual tunes
Songs
Events

Y casgliad setiau alawon sesiwn
The collection
of
session tunes

Set newydd bob mis
Gorffennaf 2024 - set y mis
Set y Melinydd
A new set every month
This month's set - July 2024

Cynigwn Alawon Sesiwn, ein
llyfrau alawon i'ch helpu ymarfer eich alawon a setiau a dysgu rhai newydd.


Alawon Sesiwn
tune books are here to help you practise your tunes and sets
and to learn new ones.

Cliciwch yma i weld
pa setiau sydd
y llyfrau alawon
Click here to see
the sets included
in the tune booksLlyfrau alawon a CDs
£P1 Pris cyffredin / £P2 pris aelod

£P1 / £P2
Tune books and CDs
£P1 normal price / £P2 Member price
Llyfr alawon 1, maint A5 ac  A4
Cliciwch yma i weld y rhestr cynnwys
Alawon Sesiwn 1
A5 £6
/£5, A4 £9/£8
+ post £3 A5, £4 A4
Tune book 1 in A5 and A4 size
Click here to see contents list
Llyfr alawon 2, maint A5 ac  A4
Cliciwch yma i weld y rhestr cynnwys
Alawon Sesiwn 2
A5 £6/£5, A4 £9/£8
+ post £3
A5, £4 A4
Tune book 2 in A5 and A4 size
Click here to see contents list
Llyfr alawon 3, maint A5 ac  A4
Cliciwch yma i weld y rhestr cynnwys
Alawon Sesiwn 3
A5 £6/£5, A4 £9/£8
+ post £3
A5, £4 A4
Tune book 3 in A5 and A4 size
Click here to see contents list
Llyfr alawon dechreuwyr Clera, gyda 2 CD
Pwt-ar-y-bys
£12
/£10
+ post £3
Clera's beginners' tune book, with 2 CDs
CD cerddofa Clera, recordiwyd 2009
Y Glerorfa
CD £6
/£5
+ post £3
CD of Clera's Orchestra, recorded 2009
Llyfr setiau alawon a threfniadau Y Glerorfa
Hobed
£6
/£5
+ post £3
Book of Y Glerorfa Tunes/ Arrangements

Gostyngiadau am setiau

Maint A5

Sesiwn 1 a 2 gyda'i gilydd: £11
(£9 i aelodau)  + £5 post
1, 2 a 3 : £15 (aelod £12)
+ £3 post

Maint A4 - cludiant +£5
1 a 2, A4 print mawr: £18 (aelod £14)
1, 2 a 3 A4 print mawr: £25 (aelod £20)

E-bostiwch eich archeb i
post@clera.org ac os dymunwch,
taliwch drwy PayPal yn uniongyrchol i
taliad.clera.org
neu ddrefnwch dalu drwy drosglwyddiad banc
neu siec pan yn archebu.
Discounts for sets

A5 size 
Alawon Sesiwn 1 & 2 together: £11,
(£9 to members) + £5 post
Al Ses 1, 2 & 3  £15 (memb £12)
+ £3 post

A4 size + £5
delivery
1 & 2, A4 large print: £17 (members £14)
1, 2 & 3 A4 large print: £25 (members £20)

E-mail your order to
post@clera.org and if you wish,
make direct
PayPal
payment to
t
aliad@clera.org
or arrange to pay by bank transfer or cheque when placing your order.
Pwt ar y Bys
Ar gyfer decheruwyr - Llyfr A5 + 2 CD
60 alaw Gymreig gyda recordiau o bob un yn araf a hefyd yn gyflym fel sy'n arferol a nodiant hefyd.
Pris £12 (aelod £10) + £3 post

Pwt ar y Bys
A5 book + 2 CDs  - for beginners
60 Welsh tunes with CD recordings at slow and normal speed and notation for each tune.
Price  £12 (memb £10) + £3 post
CD Y Glerorfa: yn fyw  live
Crynoddisg o'r recordiad o gyngerdd y Glerorfa, cerddofa Clera, yn y Galeri yng Nghaernarfon yn Ebrill 2009.
12 set o alawon gorau'r Glerorfa

Pris £6 (aelod £5) + £3 post

Y Glerorfa: yn fyw - live CD
A live recording of a concert given by the Clera Orchestra, Y Glerorfa in Y Galeri, Caernarfon in April 2009.
12 sets of Y Glerorfa's best tunes tunes.

Price  £6 (memb £5)
+ £3 post
Hobed
Llyfr A5
Llyfr nodiant gyda threfniadau 52 o alawon Gymreig mewn 14 set gan gynnwys y rheini ar CD y Glerorfa.
Pris £6 (aelod £5)
+ £3 post

Hobed
A5 book
Musical notation of the Clerorfa arrangements of 52 Welsh tunes in 14 sets including those on the Clerorfa CD.
Price  £6 (memb £5)
+ £3 post
Aelodaeth Clera
£10 y flwyddyn
, (£5 digyflog, £15 teulu)
Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg
o Ionawr 1 i Ragfyr 31.
Cliciwch yma am ffurflen ymaelodi.
Clera Membership 
£10pa,
(£5 unwaged, £15 family)
The membership year runs
from January 1 to December 31.
Click here for a membership form.
Cerddoriaeth Gymreig di-dor
www.folkradiocymru.com
Non-stop Welsh traditonal music

Setiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Yn fyw
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Live


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Ymholiadau - post@clera.org
Logo Clera

Click here to find out more about Clera
Click here for Clera membership
Enquiries - post@clera.org


Datblygwyd y wefan hon gyda chefnogaeth
  /  This website was developed with the support of

WG logo
ACW logo
Lottery logo