CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

Alawon traddodiadol Cymreig mewn setiau
Nodiant, ffeiliau Midi, ffeiliau MP3


CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music

Welsh traditional tunes in sets
Scores, Midi files, MP3 files

Y casgliad alawon
The tune collection
Setiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Yn fyw
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Live

Medi 2021 - Set y mis Set Eli Jenkins
This month's Set - September 2021

Gweithdy Zŵm i ddysgu'r set
8yh, Nos Iau, Medi 16
Am ddim i aelodau - gwiriwch eich e-byst
E-bostiwch taliad@clera.org
am y linc os nad ydych yn aelod .
Cynigwn Alawon Sesiwn yma i'ch helpu ymarfer eich alawon mewn setiau a dysgu rhai newydd.
COVID 19
Zoom workshop to learn the set
8pm, Thurs Sep 16
Free to members - check your e-mails
Non-members - email taliad@clera.org
for the link.
Alawon Sesiwn
is here to help you practice your tunes and sets and learn new ones.
Llyfryn alawon a CDs
Pris cyffredin / pris aelod

£P1 / £P2
Tune books and CDs
Direct price / Member price
Llyfryn alawon sesiwn cyntaf Clera maint A5
Nawr ar gael maint A4
Alawon Sesiwn 1
A5 £6
/£5, A4 £10/£8
Clera's first session tune book A5 size
Now available in A4 size
Ail lyfryn alawon sesiwn Clera A5
Hefyd ar gael A4
Alawon Sesiwn 2
A5 £6/£5, A4 £9/£8
Clera's second session tune book A5 size
Also available in A4 size
Llyfryn alawon sesiwn diweddaraf Clera A5
- ar werth nawr
Alawon Sesiwn 3
A5 £6/£5, A4 £9/£8
Clera's latest session tune book
- now on sale
Llyfr alawon Clera i ddechreuwyr, gyda CDs
Pwt-ar-y-bys
£12
/£10
Clera's beginners' tune book, with CDs
CD cerddofa Clera, recordiwyd 2009
Y Glerorfa
CD £10
/£6
CD of Clera's Orchestra, recorded 2009
Llyfr setiau alawon a threfniadau Y Glerorfa
Hobed
£6
/£5
Book of Y Glerorfa Tunes/ Arrangements
Gostyngiadau am setiau
Maint A5 - cludiant +£3

Sesiwn 1 a 2 gyda'i gilydd: £11
(£9 i aelodau)
1, 2 a 3 : £15 (aelod £12)
Maint A4 - cludiant +£5
1 a 2, A4 print mawr: £18 (aelod £14)
1, 2 a 3 A4 print mawr: £25 (aelod £19)
E-bostiwch eich archeb i: post@clera.org

Discounts for sets
A5 size - delivery +£3
Alawon Sesiwn 1 & 2 together: £11,
(£9 to members)
Al Ses 1, 2 & 3  £15.50 (memb £12.50)
A4 size - delivery +£5

1 & 2, A4 large print: £18 (members £14)
1, 2 & 3 A4 large print: £25 (members £19)
E-mail your order to post@clera.org
Cerddoriaeth Gymreig di-dor
www.folkradiocymru.com
Non-stop Welsh traditonal music


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Ymholiadau - post@clera.org
Logo Clera

Click here to find out more about Clera
Click here for Clera membership
Enquiries - post@clera.org

Datblygwyd y wefan hon gyda chefnogaeth
  /  This website was developed with the support of

WG logo
ACW logo
Lottery logo