CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

Alawon traddodiadol Cymreig mewn setiau
Nodiant, ffeiliau Midi, ffeiliau MP3


CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music

Welsh traditional tunes in sets
Scores, Midi files, MP3 files

Y casgliad alawon
The tune collection
Setiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Yn fyw
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Live

Hydref 2018 - Set y mis


Set y Facsen Felen

Current Set - October 2018


Llyfryn alawon sesiwn diweddaraf Clera
Alawon Sesiwn 2
Clera's latest session tune book
Gŵyl Tân a Môr
Y Neuadd Goffa
Gweithdai Clera a sesiwn yr hwyr
Patrick Rimes, Anna Georgina,
Jordan Williams
Harlech
27/10/2018
66 Cae Gwastad
LL46 2GY
Festival of Fire and Sea
The Memorial Hall 
Clera workshops and evening session
Patrick Rimes, Anna Georgina,
Jordan Williams
Cerddoriaeth Gymreig di-dor
www.folkradiocymru.com
Non-stop Welsh traditonal music


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Logo Clera

Datblygwyd y wefan hon gyda chefnogaeth
  /  This website was developed with the support of

WG logo
ACW logo
Lottery logo