CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru - www.clera.org
Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

Alawon traddodiadol Cymreig mewn setiau
Nodiant, ffeiliau Midi, ffeiliau MP3


CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales - www.clera.org
Learn and play
Welsh Traditional Music

Welsh traditional tunes in sets
Scores, Midi files, MP3 files

Y casgliad alawon
The tune collection

Mawrth 2023 - Set y mis Set Tri a Thri
This month's Set - March 2023

Gweithdy Zŵm nesaf
yn dechrau am 7.30yh
Nos Fawrth
Mawrth 21ain

2023
Next Zoom workshop
at 7.30pm
Tuesday evening
March 21st

Bydd Stacey Blythe yn cyflwyno Set Breuddwyd, mis Ebrill 2023 yn y casgliad hwn gyda'i thelyn.
Yn dechrau gyda Breuddwyd, ei halaw hi, mae'r set hefyd yn cynnwys Lliw'r Lili Ymysg  y Drain a Hiraeth.
  Mae linc i'r gweithdy wedi'i ebostio
at holl aelodau Clera; ebostiwch post@clera.org os nad yw wedi cyrraedd.
Ceir mynediad gan eraill drwy dalu £5 trwy gyfrif PayPal i taliad@clera.org
Stacey Blythe will be present on her harp our April 2023 Set Breuddwyd  in this collection.
Starting with her own composition Breuddwyd, it includes Lliw'r Lili Ymysg y Drain and Hiraeth.
A link to join the workshop
 has been sent to all Clera members; please email
post@clera.org if you have not received it.
Non-members can join by paying £5 through PayPal to taliad@clera.org


Cynigwn Alawon Sesiwn yma i'ch helpu ymarfer eich alawon mewn setiau a dysgu rhai newydd.
Alawon Sesiwn is here to help you practise your tunes and sets and to learn new ones.
Llyfryn alawon a CDs
Pris cyffredin / pris aelod

£P1 / £P2
Tune books and CDs
Direct price / Member price
Llyfryn alawon sesiwn cyntaf Clera maint A5
Nawr ar gael maint A4
Alawon Sesiwn 1
A5 £6
/£5, A4 £9/£8
Clera's first session tune book A5 size
Now available in A4 size
Ail lyfryn alawon sesiwn Clera A5
Hefyd ar gael A4
Alawon Sesiwn 2
A5 £6/£5, A4 £9/£8
Clera's second session tune book A5 size
Also available in A4 size
Llyfryn alawon sesiwn diweddaraf Clera A5
- ar werth nawr
Alawon Sesiwn 3
A5 £6/£5, A4 £9/£8
Clera's latest session tune book
- now on sale
Llyfr alawon dechreuwyr Clera, gyda 2 CD
Pwt-ar-y-bys
£12
/£10
Clera's beginners' tune book, with 2 CDs
CD cerddofa Clera, recordiwyd 2009
Y Glerorfa
CD £6
/£5
CD of Clera's Orchestra, recorded 2009
Llyfr setiau alawon a threfniadau Y Glerorfa
Hobed
£6
/£5
Book of Y Glerorfa Tunes/ Arrangements

Gostyngiadau am setiau

Maint A5  (+cludiant £3)

Sesiwn 1 a 2 gyda'i gilydd: £11
(£9 i aelodau)
1, 2 a 3 : £15 (aelod £12)

Maint A4 - cludiant +£5
1 a 2, A4 print mawr: £18 (aelod £14)
1, 2 a 3 A4 print mawr: £25 (aelod £20)

E-bostiwch eich archeb i
post@clera.org ac os dymunwch,
taliwch drwy PayPal yn uniongyrchol i
taliad.clera.org
neu ddrefnwch dalu drwy drosglwyddiad banc
neu siec pan yn archebu.
Discounts for sets

A5 size  (+delivery £3)
Alawon Sesiwn 1 & 2 together: £11,
(£9 to members)
Al Ses 1, 2 & 3  £15 (memb £12)

A4 size - delivery +£5

1 & 2, A4 large print: £17 (members £14)
1, 2 & 3 A4 large print: £25 (members £20)

E-mail your order to
post@clera.org and if you wish,
make direct
PayPal
payment to
t
aliad@clera.org
or arrange to pay by bank transfer or cheque when placing your order.
Cerddoriaeth Gymreig di-dor
www.folkradiocymru.com
Non-stop Welsh traditonal music

Setiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Yn fyw
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Live


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Ymholiadau - post@clera.org
Logo Clera

Click here to find out more about Clera
Click here for Clera membership
Enquiries - post@clera.org

Datblygwyd y wefan hon gyda chefnogaeth
  /  This website was developed with the support of

WG logo
ACW logo
Lottery logo