CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

Alawon traddodiadol Cymreig mewn setiau
Nodiant, ffeiliau Midi, ffeiliau MP3


CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music

Welsh traditional tunes in sets
Scores, Midi files, MP3 files

Y casgliad alawon
The tune collection
Setiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Yn fyw
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Live

Hydref 2020 - Set y mis Set Y Gog Lwydlas
This month's Set - October 2020

Mae Alawon Sesiwn yma i'ch helpu ymarfer eich alawon a setiau a dysgu rhai newydd.
Rydym wrthi'n paratoi llyfr Alawon Sesiwn 3.
Gallwch brofi'r setiau sydd ynddo trwy ddilyn
y ddolen hon
COVID 19
Alawon Sesiwn is here to help you practice your tunes and sets and learn new ones.
The Alawon Sesiwn 3 tune book is coming.
You can try the sets it contains by following
this link.
Llyfryn alawon sesiwn cyntaf Clera maint A5
Nawr ar gael maint A4
Alawon Sesiwn
A5 £6, A4 £9
Clera's first session tune book A5 size
Now available in A4 size
Llyfryn alawon sesiwn diweddaraf Clera A5
Hefyd ar gael A4
Alawon Sesiwn 2
A5 £6, A4 £9
Clera's latest session tune book A5 size
Also available in A4 size
Llyfr alawon Clera i ddechreuwyr, gyda CDs
Pwt-ar-y-bys
£12
Clera's beginners' tune book, with CDs
CD cerddofa Clera, recordiwyd 2009
Y Glerorfa
CD £10
CD of Clera's Orchestra, recorded 2009
Llyfr setiau alawon a threfniadau Y Glerorfa
Hobed
£6
Book of Y Glerorfa Tunes/ Arrangements
Cerddoriaeth Gymreig di-dor
www.folkradiocymru.com
Non-stop Welsh traditonal music


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Ymholiadau - post@clera.org
Logo Clera

Click here to find out more about Clera
Click here for Clera membership
Enquiries - post@clera.org

Datblygwyd y wefan hon gyda chefnogaeth
  /  This website was developed with the support of

WG logo
ACW logo
Lottery logo