CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

Alawon traddodiadol Cymreig mewn setiau
Nodiant, ffeiliau Midi, ffeiliau MP3


CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music

Welsh traditional tunes in sets
Scores, Midi files, MP3 files

Y casgliad alawon
The tune collection
Setiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Yn fyw
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Live

Tachwedd 2019 - Set y mis Set yr Arian
This month's Set - Novemberber 2019

Cerddoriaeth Gymreig di-dor
www.folkradiocymru.com
Non-stop Welsh traditonal music
Llyfryn alawon sesiwn cyntaf Clera
Alawon Sesiwn
Clera's first session tune book
Llyfryn alawon sesiwn diweddaraf Clera
Alawon Sesiwn 2
Clera's latest session tune book
Llyfr alawon Clera i ddechreuwyr, gyda CDs
Pwt-ar-y-bys
Clera's beginners' tune book, with CDs


Cliciwch yma i ymaelodi รข Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Ymholiadau - post@clera.org
Logo Clera

Click here to find out more about Clera
Click here for Clera membership
Queries - post@clera.org

Datblygwyd y wefan hon gyda chefnogaeth
  /  This website was developed with the support of

WG logo
ACW logo
Lottery logo