Set Gweithdy Carwyn

Tachwedd
2022
November

Setiau - Sets
A,B,C ....


Tôn Garol yn G
Carol Tune
Midi
Gif
Afon Gwy yn G
River Wye
Midi
Gif
Cwrw Melyn
Good Beer
Midi
Gif
Set Afon Gwy yn G / D


Mae'r set hwn wedi'i drefnu o amgylch tôn a ysgrifennwyd gan Carwyn Tywyn, telynor a chyfansoddwr a fydd yn arwain ein gweithdy Zŵm.
Caiff elodau wahoddiad gyda'r linc Zŵm yn uniongyrchol;
dylai eraill ebostio post@clera.org

This set is arranged around a tune written by harpist Carwyn Tywyn who also wrote Criw Porth Tywyn and will present the Zoom workshop himself.
Members will receive the Zoom link invitation directly; others should contact post@clera.org
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r cyfalaw
Play the harmony
Chwarae'r cyfan
Play melody and harmony Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae gyda'r cyfalaw
Play with harmony

 


Chwarae'r cyfalaw
Play the harmony
Chwarae gyda'r alaw
Play with the melodyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw a'r cyfeiliant
Play melody and accompaniment

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month