Set y Pedair Clocsen

Set mis
Mai
2021
May
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Helygen y Dyffryn
The willow of the valley
Midi
Gif
Ap Tricet ap Siôn
Son of Tricket, the son of John
Midi
Gif
Dawns y Pedair Clocsen
Dance of the four clogs
Midi
Gif
Set Y Pedair Clocsen


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Dyma set sionc a llon o dair o alawon llyfr Nicholas Bennett, Alawon ein Gwlad, sy'n addas iawn i gyfeilio i glocswyr, y tair yn amser 2/4.
Mae gan alaw Helygen y Dyffryn 16 bar ac felly mae angen ei chwarae dwy waith i gydfynd â strwythur 32-bar y ddwy alaw arall: Ap Tricet Ap Siôn a Dawns y Pedair Clocsen.

This is a jolly and lively set of three tunes from Nicholas Bennett's Alawon ein Gwlad collection in 2/4 time, well suited to playing for clog dancers.
Helygen y Dyffryn has 16 bars so it needs to be played twice if it is to match the 32-bar structure of the two other tunes: Ap Tricet Ap Siôn and Dawns y Pedair Clocsen.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month