CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig
Home page - Tudalen hafan
CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music
Setiau alawon sesiwn
Setiau alawon misol
Alawon unigol
Caneuon
Digwyddiadau
Session tune sets
Monthly tune sets
Individual tunes
Songs
Events
Setiau llyfr
Alawon Sesiwn 3

Gweithdy
Sets in tunebook
Alawon Sesiwn 3

Cliciwch am y nodiant a'r ffeil midi am unrhyw set.
Cofiwch mai argymhellion yn unig yw'r setiau hyn.
Gallwch ddysgu pa bynnag alawon yr hoffech.
Gosodwch eich setiau eich hunain os mynnoch.
Pa mor anodd?
* - syml,
  ~  canolig, ^ mwy anodd


Cliciwch yma am alawon yn nhrefn y wyddor
ar gyfer  gwahannol galluoedd.
Cliciwch yma am setiau misol

Click for the notation and the midi file for any set.
Remember that these sets are just recommendations.
Choose whichever tunes you like to play.
Compile your own sets if you wish.
Degree of difficulty?  
* - easy
, ~ moderate, ^ more difficult


Click here for the tunes in alphabetical order
and divided into degrees of difficulty.
Click here for the monthly sets

Set Amser Gwely  (hwiangerddi): Ar hyd y Nos (G*), Heno Heno (G*), Si Hei Lwli (G*)

Ap Siencyn (jigs) Ap Siencyn (G~), Hoffedd Miss Williams (G~), Hoffedd Miss Blisset (G~),

Set Ap Tomos (polcas) Mympwy Portheinon (G^), Llawenydd Ap Tomos (G^), Pibddawns Gwŷr Hirwaun (D~)

Set yr Arian  (waltsys): Da yw Swllt (cân, Em*), Pum Chwecheiniog (D~), Jig Da yw Swllt (Em), Tri Chant o Bunnau (D~)

Set Cefn y Brithdir (alaw + polcas) Cefn y Brithdir (Em~), Mwynen Môn (Am~), Polca Cefn Coed (D~)

Set y Ceiliog Du
(alawon pibau) Mi Glywaf Dyner Lais (D*), Y Ceiliog Du (D~), Hen Ŵr Pencader (D~), Y Delyn Newydd (D~)

Set Criw Porth Tywyn (caneuon + polcas) Codi Angor (D*), Y PIbydd Du (D~), Criw Porth Tywyn (D~), Y Lili (D^)

Set Dafydd Ifan Tomos (alawon telyn) Walts Hwngaria (G*), Dafydd Ifan Tomos (G~), Rîl Llanofer (G^)

Set Dafydd y Garreg Wen (alawon telyn) Y Bachgen Main (Am~), Dafydd y Garreg Wen (Am~), Cariadgan y Sguthan (Am^)

Set Eisteddfod Caerfyrddin (jigs) Difyrrwch Gwŷr Llanilltud (G~), Eisteddfod Caerfyrddin (G~), Croesawiad Gwraig y Tŷ (G^)

Set y Facsen Felen (jigs) Taith drwy Gymru (D^), Y Facsen Felen (Em^), Sesiwn yng Nghymru (D^)

Set y Ferch o Sger (alawon + jig) Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C~), Y Ferch o Sger (C~), Croen y Ddafad Felen (C~)

Dawns Ffaniglen (polcas) Ffaniglen (D~^), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (D~)

Set Glwysen (waltsys) Blodau'r Drain (Am~), Consêt Arglwyddes Treffael (Am~), Glwysen (Am~)

Set Hela'r Wiwer (jigs) Hela'r Wiwer (G^), Tŷ Crwn (D~), Ymdaith Corwen (G^)

Set Heol y Felin (pibddanwsiau) Pibddawns Heol y Felin (D^), Pibddawns Dowlais (D^), Byth ar y Sul (D^)

Set Hiraeth (alawon) Hiraeth (G*), Llety'r Bugail (G~), Caru Doli (G~)

Set Hobed o Hilion (alawon): Breuddwyd Dafydd Rhys (Am*), Hobed o Hilion / Alawon fy Ngwlad (Am*)

Jigs Jeff (jigs)  (G^,Am~, A~), Melyn Llynnon (G^), Mabsant (Am^), Jigolo (A^)

Jigs y Rasys (jigs) Jig y Car Gwyllt (D^), Rasys Cas-Gwent (G^), Difyrrwch yr Heusor Du (G^)

Set Llewelyn Alaw (alaw, ymdaith, rîl) Walts Abernant (D~), Ymdaith Capten Reed (G~)

Set Llonder (pibddanwsiau) Pibddawns Meirionnydd (D^), Pibddawns Penrhos (D^), Byth ar y Sul (D^)

Set Moliannwn (dawnsiau sgwâr) Cambro Brython (G~),(A~), Moliannwn (A~), Rachel Dafydd Ifan (A^)

Set Pibddawns Caerfyrddin (pibddawnsiau) Pibddawns Caerfyrddin (D^), Pibddawns Y Mwnci (D^), Pibddawns Abertawe (D^)

Set Pibddawnsiau De Cymru (pibddawnsiau) Pibddawns Morgannwg (D^), Pibddawns y Glöwr (D^), Pibddawns Mynwy (G^)

Dawns Pont Cleddau (jigs) Pont Cleddau (G^), I Ffwrdd â'r Ffrancwyr (G~), Neyland Ferry (D^)

Y Rhatlar (jigs) Castell Caernarfon (D^), Morgan Rhatlar (D^), Cymro o Ble? (D^)


Mwynder Corwen Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (fel pibddawns) (G^), Mwynder Corwen (D~)

Set Polcas (polcas)Polca Rhydcar (G~), Abaty Llantoni(G^), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^)

Tom Edwards (jigs): Hafoty'r Fraich Ddu (G^), Tom Edwards (G^), Tafarn y Wheatsheaf (G^)

Triban Morgannwg (cân, polca ): Triban syml (D*), Triban gydag amrywiad offerynnol (D~), Triban (G~) ar gyfer dawns Llangadfan Fach

Y Mwnci (pibddawnsiau / rîls ) Rîl Gŵyr (fel pibddawns a rîl) (G^), Pibddawns y Mwnci (fel pibddawns a rîl) (D^)

Y Navi  (pibddawnsiau) Pibddawns y Navi (G~), Pibddawns Heol y Felin (D~), Pibddawns Dowlais (D*)


Cyfeiriwch eich ymholiadau a'ch sylwadau at:   meurig@sesiwn.com   :your contact  for queries and suggestions

Setiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Digwyddiadau
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Events