Miniwets Bob

Set mis
Ebrill
2015
April
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dyma bâr hyfryd o miniwétau y mae'r ffidlwr gwerin dawnus Bob Evans yn eu canu.
Daeth yr alawon hyn allan o gasgliad Fictoraidd o  alawon Cymreig 'Gems of Welsh Melody' gan Owain Alaw (John Owen).
Mae'r fersiynau sain a gynhyrchwyd yn electronig ar gyfer y dudalen hon yn rhy gyflym ac yn fecanyddol, ond maent yn addas at eu pwrpas, sef i gyflwyno nodau'r alawon fel modd i'w dysgu. Gellir clywed yr alawon yn ystod ymweliadau aml Bob i'r Sesiwn sy'n cwrdd yn rheolaidd yng Nghaerdydd.
Rhydd Bob a'i ffidil bywyd ac ysbryd i'r ddwy alaw.

This is a lovely pair of minuets taken from the inspirational fiddle playing of Bob Evans.
These tunes are included in the Victorian collection of Welsh tunes  'Gems of Welsh Melody' by Owain Alaw (John Owen). The electronically generated audio versions which are too fast and mechanical on this page are a purely practical means of outlining the melodies.
The tunes can often be heard during Bob's frequent visits to the Cardiff Session.

Bob's fiddle playing brings the two tunes to life.Diferiad y Gerwyn
Dregs of the mashtub

Midi
Gif
Diferiad y Gerwyn - gydag ail lais
Dregs of the mashtub - with harmony

Midi
Gif
Consêt Abram Ifan
Abraham Evans' conception

Mp3


Midi
Gif

Miniwêtau Bob
Pural Fesur Set PDF


 


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month