Rîls Prifddinasoedd Prydain

Set mis
Tachwedd
2018
November
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Trenewydd Caeredin
New town of Edinburgh
Midi
Gif
Pibddawns Belfast
The Belfast hornpipe
Midi
Gif
Pibddawns Llundain
The London hornpipe
Midi
Gif
Set Pibddawnsiau PrydainChwarae'r set
Play the set

Daw'r tair pibddawns yma o'r Alban, Iwerddon a Lloegr. Teithiodd yr alawon yn rhydd drwy Ynysoedd Prydain, yn enwedig ar ôl i'r rheilffyrdd datblygu, ac mae'r tair alaw yn cysylltu â'i gilydd. Mae'n hawdd gweld sut wnaeth yr alawon hapus hyn godi calonnau'r rhai a dreuliodd am oriau hir yn ein trefi a'n dinasoedd diwydiannol.
Fel rheol cyflwynir pibddawnsiau mewn amser llym 4/4 mewn sgoriau, er mai fel rîls y'u hysgrifennir; fe'u chwaraeir fel arfer gyda sgip sy'n cael ei ddangos yn fwy cywir mewn amser 12/8, fel y dangosir gan yr ail sgôr o Bibddawns Belfast sydd hefyd yn dangos pa mor effeithiol mae tripledi ac addurniadau yn ffitio i amseriad sgipio'r pibddawns.
Mae'r ffeiliau sain i gyd yn chwarae fel pibddawnsiau 12/8 yn addas iawn i ddefnyddio tripledi i ymhelaethu ar yr alaw. Bydd fersiynau sain rîl yn cael eu cyflwyno yn y gyfres hon.

These three hornpipes come from Scotland, Ireland and  England. Tunes travelled freely around the British Isles and there is a continuity between them. It's easy to see how these happy tunes cheered the hearts of those who toiled for long hours in our industrial towns and cities.
Hornpipes are usually presented in straight 4/4 time in scores which if played as written become a reel, but are normally played with a skip which is more accurately shown by a 12/8 signature, as illustrated by the second score of the Belfast Hornpipe which also illustrates how triplets and general ornamentation fit so well into the skip timing of a hornpipe.
The sound files all play as hornpipes with the 12/8 timing opening the way for triplets to be used to elaborate on the melody. Reel versions will be presented at a later date.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month