gf

Set Dowlais

Set mis
Mai
2024
May
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Hen Ferchetan
Old Flirt
Midi
Gif
Pibdddawns Dowlais (fel rîl)
Dowlais Hornpipe (as a reel)
Midi
Gif
Pen Rhaw
Shovel head

Midi
Gif
Set Dowlais


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae’r set hon wedi’i seilio ar Pibddawns Dowlais, un o alawon telynor enwog Aberdâr, Llewelyn Alaw. Roedd Dowlais yn un o ganolfannau cynhyrchu haearn enwog Merthyr Tudful yn y 19eg ganrif. Bellach mae'n enwog am y difrod diweddar yn y dirwedd o gloddio glo brig sydd wedi gadael twll enfawr yn y ddaear ac yn awr yn cynnwys llyn dwfn a pheryglus.
Mae alaw galonogol Llewelyn yn hollol addas i ddilyn â diwedd cân yr Hen Ferchetan sydd yn dechrau'n  drist ond yn codi ei gobeithion i ddod o hyd i ŵr pan fydd Siôn Prys yn gwenu arni ar y ffordd adref o'r ffair. Cynhwyswyd y gân yn Dm yn ei set fisol ei hun, un o’r cynharaf yn y casgliad hwn ond mae’n haws i leisiau meibion ei chanu yn y cywair a gyflwynir yma, sef Am.
Mae’r set yn parhau i’w diweddglo siriol gyda Pen Rhaw sy’n fersiwn fywiog arall o’r adnabyddus Rhif 8
.

This set is based on one of the famed Aberdare harpist Llewelyn Alaw's tunes, the Dowlais Hornpipe, one of the famed 19th century iron producing hubs of Merthyr Tydfil, now famed for the  recent landscape despoilation of open-cast coal mining which has left a huge chasm that now contains a deep and dangerous lake.
Llewelyn's heart-raising melody fits into the closing mood of the initially sad Hen Ferchetan (Old Flirt) whose hopes of finding a husband are raised when Siôn Prys (John Price) smiles ar her on the way home. The song was included in Dm in its own monthly set, one of the earliest in this collection but is easier for male voices to sing in the key presented here, Am.
The set continues to its cheery conclusion with the lively Pen Rhaw (the Shovel Head) which is another version of the well-known Rhif 8 (No 8).Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

1. Hen Ferchetan wedi colli’i chariad
(Ffal-di-ral ti ral-tal, Ffal-di-ral-di-ro)

Cael un arall dyna oedd ei bwriad
(Ffal-di-ral ti ral-tal, Ffal-di-ral-di-ro)

Ond nid oes un o lanciau’r pentre
(Ffal-di-ral ti ral-tal, Ffal-di-ral-di-ro)
Am briodi Lisa Fach yr Hendre.
(Ffal-di-ral ti ral-tal, Ffal-di-ral-di-ro)

2. Hen Ferchetan sydd yn dal i drïo, (Ffal-di... ayb)
Gwisgo lasie sidan ac ymbincio.
Ond er bod brân i frân yn rhywle,
Nid oes neb i Lisa Fach yr Hendre

3. Hen Ferchetan bron â thorri’i chalon,
Mynd i’r llan mae’r holl o’r hen gariadon.
Bydd tatws newydd ar bren fale
Cyn briodith Lisa Fach yr Hendre.

4. Hen Ferchetan aeth i Ffair y Bala,
Gweld Siôn Prys yn fachgen ddigon smala.
Gair a ddywedodd wrth fynd adre,
Cododd galon Lisa Fach yr Hendre. 

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowlyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month