Set Hyder

Set mis
Mehefin
2021
June
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Hyder
Confidence

Midi
Gif
Jig Hyder
Hyder as a Jig
Midi
Gif
Llawn Hyder
Full of confidence
Midi
Gif
Set Hyder


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae'r set hon wedi'i seilio ar yr emyn traddodiadol hoffus Cymraeg Hyder mewn cyfeirnod lleiaf nodweddiadol Cymreig.
Alaw ddawns yw Jig Hyder sy'n seiliedig ar yr alaw hon, a weithredwyd yn yr un modd ag y mae Gareth Westacott wedi ailgreu hen alawon Cymraeg o alawon emynau.
Mae'r jig llon Llawn Hyder yn gorffen y set ar nodyn ysgafn a bywiog.

This set is founded on the traditional and well-loved Welsh hymn tune Hyder (Confidence / Faith) in a characteristically Welsh minor key.
Jig Hyder is a dance tune based on this melody, executed in the same way as Gareth Westacott has excavated old Welsh melodies from hymn tunes.
Llawn Hyder (full of confidence) is a cheery Jig in a major key to finish the set on a happy note.

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month