Set Dyffryn Clydach

Set mis
Medi
2023
September
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Mynachlog Nedd
Neath Abbey
Midi
Gif
Dyffryn Clydach
Clydach Valley
Midi
Gif
Set Cwm Nedd
Neath valley set


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae Afon Clydach yn rhedeg o Bryncoch i ymuno â'r Afon Nedd ar ei daith i'r môr, gan basio Mynachlog Nedd ar y ffordd. Mae'r set hon yn dechrau gydag alaw urddasol Mynachlog Nedd  gyda'r alaw mwy bywiog Dyffryn Clydach i'w dilyn.
Diolchwn i'r cyfansoddwyr, Ken ac Alyson Thomas o Gastell Nedd am gyflwyno i ni’r ddwy dôn hyfryd yma.

The Ciydach River flows down from Bryncoch to join the River Neath on its journey to the sea, passing Neath Abbey on its way. This set starts with the majestic Mynachlog Nedd (Neath Abbey) with the livelier Dyffryn Clydach (Clydach Valley) following.
We thank Ken and Alyson Thomas of Neath for presenting us with these two lovely tunes.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowlySetiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month