Set y Rasus

Set mis
Gorffennaf
2018
July
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Difyrrwch yr Heusor Du
Delight of the black-haired herdsman

Midi
Gif
Rasus Cas-Gwent
Chepstow Races

Midi
Gif
Joio
Enjoying
araf / slow
Midi
Gif
Set Awst 2


Midi

Chwarae'r set
Play the set

Dyma set o lyfryn Alawon Sesiwn 2 yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
Mae Môn yn alaw adnabyddus iawn mewn sesiynau.

Y Dydd Cyntaf o Awst ac felly yn briodol iawn i'r amser yma o'r flwyddyn.. Hon yw;r akaw olaf yn y set Trensiwr ar CD Y Glerorfa - Y Glerorfa - yn fyw/live, set sy'n cychwyn gydag alaw hyfryd Stephen Rees Walts ar Drensiwr.
Clywir y gair Joio yn aml yn Ne Cymru i fyegu mwynhad, a dyma alaw lon  i gyflwyno hyn i gau'r set

This set is included in the Alawon Sesiwn 2 launched at the 2018 National Eisteddofd in Cardiff
Môn is a well-know session tune.

Y Dydd Cyntaf o Awst  (the first day of August), a
tune for this time of the year. It is on the Clerorfa CD - Y Glerorfa - yn fyw/live, a set which starts with Stephen Rees' Walts ar Drensiwr..
Joio (havin fun) is a happy tune to complete the summertime mood of the set.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....

  Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month