Caneuon Stacey

Gorffennaf
2023
July

Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month


Bwthyn fy Nain - gan gynnwys trefniannau Stacey Blythe
My Grandma's Cottage - including Stacey Blythe's arrangements
Midi
Gif
Y Gaseg Felen - gan gynnwys trefniannau Stacey Blythe
The yellow mare - including Stacey Blythe's arrangements
Midi
Gif
Mae'r Ddaear yn Glasu - gan gynnwys trefniannau Stacey Blythe
The ground is greening
- including Stacey Blythe's arrangements
Midi
Gif
Caneuon Stacey - safonol / standard


Caneuon Stacey - trefniannau Stacey / Stacey's arrangements

Mae'r set hon yn cefnogi gweithdy Clera's Zoom a gyflwynwyd gan Stacey Blythe ym mis Mehefin 2023.
Dangosodd sut mae trefniannau cordiau gwahanol a ddefnyddir i gyfeilio i dôn yn gallu rheoli modd a chymeriad y gân.
Y tair cân a ddefnyddiodd yn y darlun hwn oedd Bwthyn fy Nain, Y Gaseg Felen a Mae'r Ddaear yn Glasu.
Cyflwynir pob cân yn gyntaf gan ddefnyddio cordiau mwy confensiynol gyda threfniannau Stacey yn dilyn.
Mae gennym recordiad o gyflwyniad Stacey's Zoom sydd ar gael yn rhad ac am ddim i aelodau: e-bostiwch post@meucymru.co.uk am y ddolen..


This set supports Clera's Zoom workshop presented by Stacey Blythe in June 2023.
She  demonstrated how the arrangement how different arrangements of chords used to accompany a tune can control the modd and character of the song.
The three songs which she used in this illustration were Bwthyn fy Nain, Y Gaseg Felen and Mae'r Ddaear yn Glasu.
Each song is given first using more conventional chords and Stacey's arrangements follow.
We have a recording of Stacey's Zoom presentation which is available free of charge to members: email post@meucymru.co.uk for the link.

Chwarae'r alaw
Play the melody

1. Mae nain mewn bwthyn bach, yn ymyl llwyn o goed
Yn byw yn dedwydd iach, yn bedwar ugain oed
Cytgan:  Mae perllan ganddi hi, a thyddyn bychan twt,
A'r ieir di-ri a'r fuwch a'r gath a'r ci
A'r mochyn yn y cwt.

2. A phan fo plant y llawr yn methu byw ynghyd
Mae nain yn dewydd iawn, yn dawel iawn ei byd
Cytgan:  Mae perllan ganddi hi, a thyddyn bychan twt,
A'r ieir di-ri a'r fuwch a'r gath a'r ci
A'r mochyn yn y cwt.

Trefniannau Stacey - Stacey's arrangementsChwarae gyda chyfeiliant 1
Play the melody with chords 1
Chwarae gyda chyfeiliant 2
Play the melody with chords 2


Chwarae'r alaw
Play the melody

1. Ar y bryn mae caseg felen, Twdl ymdi rai di rai di ro
O na bawn i ar ei chefen, Twdl ymdi rai di rai di ro

2. O na chawn i bâr o adenydd, Twdl ymdi rai ...
Hedfan wnawn i pan fo'r awydd. Twdl ymdi ra ...

3. O na bawn i fel yr wylan, Twdl ymdi rai ...
Hedfan wnawn i'r môn fy hunan, Twdl ymdi rai ...

4. Fe fyddwn rhydd fel hydd i rhedeg, Twdl ymdi rai ...
Ond yn y shafftie mae y gaseg. Twdl ymdi rai ...

5. On waeth i mi heb â siarad, Twdl ymdi rai ...
Rhaid i mi aros hefo'r arad. Twdl ymdi rai ...


Trefniannau Stacey - Stacey's arrangementsChwarae gyda chyfeiliant 1
Play the melody with chords 1
Chwarae gyda chyfeiliant 2
Play the melody with chords 2
Chwarae gyda chyfeiliant 3
Play the melody with chords 3
Chwarae gyda chyfeiliant 4
Play the melody with chords 4
Chwarae'r alaw
Play the melody

1. Mae'r ddaear yn glasu a'r coed sydd yn tyfu
A gwyrddion yw'r gerddi, mae'r llwyni mor llon;
A heirdd yw'r eginau, a'r dail ar y dolau,
A blodau'r perllannau pur llawnion.

2. Os bu yn ddiweddar wedd ddu ar y ddaear
Cydganodd yr adar yn gerddgar i gyd;
Gweld coedydd yn deilio a wnâi iddynt byncio,
Cydseinio drwy'n hoywfro draw'n hyfryd.

3. Mae'r ddaear fawr ffrwythlo a'i thrysor yn ddigon
I borthi'i thrigolion yn dirion bob dydd;
Pe byddem ni ddynion mewn cyflwr heddycholon
Yn caru'n un galon ein gilydd.


Trefniannau Stacey - Stacey's arrangements


 
Chwarae gyda chyfeiliant 1
Play the melody with chords 1
Chwarae gyda chyfeiliant 2
Play the melody with chords 2
Chwarae gyda chyfeiliant 3
Play the melody with chords 3

Setiau - Sets
A,B,C ....

  Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month