Set Aberdaugleddau

Set mis
Mawrth
2015
March
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Aberdaugleddau (Milford Hafen) yw'r dôn a ddefnyddir ar gyfer y ddawns werin o'r un enw am dri chwpwl.
Mae chwaraewyr i ddawnswyr yn hoffi peth amrywiaeth yn yr alawon maent yn ei chwarae, a gall y rhain gynnwys newid cywair.
Yn yr achos hwn, mae'r alaw yn cael ei gyflwyno mewn tri chywair. C yw'r cywair cyntaf sydd yn isel ar y ffidil, yna daw G ac yn olaf A lle mae'r alaw ar ei gorau ar y ffidil.

Aberdaugleddau (Milford Haven) is the tune used for the folk dance of the same name for three couples.
Dance players like some variation in the tunes they play and these can include a change of key. In this case, the tune is presented in three different keys which work well on the fiddle. The first key is C which is down the bottom of the range of the fiddle, then comes G and finally A where it really springs to life for the fiddle.

Aberdaugleddau (C)
Milford Haven

Midi
Gif
Aberdaugleddau (G)

Mp3


Midi
Gif

Aberdaugleddau (A)

mp3
midi
Gif

Set Aberdaugleddau
Pural Fesur Set PDF


 


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month