Set Byth Adre

Set mis
Chwefror
2014
February
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Mae'r alaw Y Dydd (genedigaeth) yn cael ei chwarae dros o Gymru ac yn un o'r alawon y mae Robin Huw Bowen yn ymfalchïo ynddynt. Ychwanegodd Gwenno Roberts y jig naid traddodiadol Du fel y Glo a jig bywiol Huw Roberts Byth Adre i ffurfio'r set hwn.

Y Dydd (the Day - of birth) is a lovely air which is often heard and part of Robin Huw bowen's repertoire. Gwenno Roberts adapted it into  Jig and added the slip jig Du fel y Glo (Black as Coal' and Huw Roberts' lively Byth Adre (Never Home) to form this set.

Jig y Dydd
Jig version of 'Y Dydd' (the Day)
midi
gif

Du fel y Glo
Black as the Coal

midi
gif

Byth Adre
Never home

midi
gif

Set Byth Adre