Set Dafydd Ifan Tomos

Set mis
Ionawr
2019
January
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Walts Hwngaria
The Hungary Waltz
Midi
Gif
Dafydd Ifan Tomos
David Evan Thomas
Midi
Gif
Rîl Llanofer
The Llanover Reel
Midi
Gif
Set Dafydd Ifan Tomos


Set Dafydd Ifan Tomos - telyn
Chwarae'r set
Play the set

Mae'r set hon o alawon yn G yn arbennig o dda ar y delyn, felly mae nodiant ar gyfer y chwith ar y delyn wedi'i gynnwys ar gyfer y tair alaw yn ogystal â'r ffurf arferol gyda'r alaw a chordiau.
Mae Walts Hwngaria wedi'i gynnwys yng nghasgliad  Llyfrgell Genedlaethol Cymru o gerddoriaeth y telynor Cymreig, Llewelyn Alaw, o'r 19eg ganrif.
Un o'i alawon ef hefyd yw Dafydd Ifan Tomos, sy'nfferfyn gan delynorion gwerin i ymarfer eu dwylo gan ei bod yn estyn i fyny'r tannau.
Mae Rîl Llanofer yn un o'r alawon adnabyddus a chwaraewyd yn y 19eg ganrif o gwmpas ardal Y Fennidan nawdd Lady Llanover, a oedd yn hyrwyddwr gwych i'r iaith a'r diwylliant Cymraeg.

This set of tunes in G plays particularly well on the harp so notation for the harp left hand is included for each tune as well as the the usual melody with chord symbols.
Walts Hwngaria (Hungary Waltz) is included in the National Museum of Wales' collection of music by the popular 19th century Aberdare Welsh harpist Llewelyn Alaw. Dafydd Ifan Thomas is also one of his tunes, a good warm-up piece for harpists as it runs up the strings.
Rîl Llanofer is one of the well-known tunes played in the 19th century around Abergavenny under the sponsorship of Lady Llanover who was a great promoter of the Welsh language and cluture.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly
Chwarae'r harmoni
Play the harmony


Ar gyfer y delyn / For the harp:

Gyda chyfalaw - da ar y delyn / With countermelody - good on the harpChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 


Ar gyfer y delyn / For the harp:Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month