Set Cefn y Brithdir

Set mis
Chwefror
2019
February
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Cefn y Brithdir
The ridge of rough ground
Midi
Gif
Mwynen Môn
The sweet one of Anglesey
Midi
Gif
Polca Cefn Coed
The Cefn Coed Polka
Midi
Gif
Polca Rhydycar
Rhydycar (in Merthyr Tydfil) Polka
Midi
Gif
Set Cefn y BrithdirChwarae'r set
Play the set

Dilyna'r set hon y fformiwla arferol o gychwyn yn lleddf ac yn araf gyda Cefn y Brithdir a ddaeth i Sesiwn Caerdydd drwy Gareth Westacott.
Cynhwysir Mwynen Môn yn set Chwefror 2017 ond mae'n cael ei gynnwys yma oherwydd ei fod yn gweithio'n dda fel ail alaw sy'n gysylltu'n effeithiol gyda'r trydydd.

Mae'r fersiwn o Polca Cefn Coed wedi'i gynnwys yma yn D ac mae'n rhoi casgliad llon i'r set; mae'n agosach at alaw wreiddiol Llewelyn Alaw na'r fersiwn yng nghywair G a gynhwysir yn y set polcas mis Ebrill 2013.
Un arall o alawon Llewelyn Alaw yw Polca Rhydycar.

This set follows the usual formula of starting slow and melancholy with the mournful Cefn y Brithdir brought to the Cardiff Session by Gareth Westacott.
Mwynen Môn is included in the February 2017 set but is included because it works nicely as the second tune here.
The version of Polca Cefn Coed included here is in D and gives a very cheerful conclusion to the set; it is closer to the original Llewelyn Alaw tune than the G version included in the set of polkas from April 2013.
Polca Rhydycar is another Llewelyn Alaw tune.


Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Setiau Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month