Set Dydd Gŵyl Dewi

Set mis
Mawrth
2021
March
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Dydd Gŵyl Dewi
St David's Day
Midi
Gif
Ymdaith yr Hen Gymry
The march of the old Welsh
Midi
Gif
Ymdaith Gŵyl Dewi
The Saint David's Day March
Midi
Gif
Set Y Cymry


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

MaBu farw'n Nawdd Sant yn 589 ac rydym wedi cofio'r dydd ers hynny. Dyma set i ddathlu'r dydd a'r mis, yn addas iawn i'w ganu mewn gorymdaith ar y dydd. Mae'r set yn cynnwys tair alaw:
Cyhoeddwyd Dydd Gŵyl Dewi mewn llyfrau caneuon Gymreig gyda chyfeiliant ar y piano tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg gyda geiriau yn Saesneg.
Daw'r fersiwn hon o Ymdaith yr Hen Gymry o gasliad Nicholas Bennett ond ceir fersiynnau gwahannol mewn rhai llefydd. Er ei bod yng nghywair A leiaf, mae ynddo'r alaw ddigon o ysbryd.
Ymdaith Dydd Gŵyl Dewi sy'n gorffen y set; mae'n ymdaith llon.

Our Patron Saint died on March 1st in the year 589 and has been remembered on that day ever since. This set is for that day and the St David's Day procession. This set comprises three marches:
Dydd Gŵyl Dewi (St David's Day) is found in books of Welsh melodies arranged for pianoforte with English words, published towards the end of the 19th century.
Ymdaith yr Hen Gymry (the march of the old Welsh)  comes from Nicholas Bennett's collection although variants are played. Although in the key of A minor, it is a lively tune.
Ymdaith Dydd Gŵyl Dewi
is a jolly march to conclude the set.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month