Set Fy Noli

Set mis
Chwefror
2021
February
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Cân Doli
Doli's song

Midi
Gif
Fy Noli 2
My dolly 2
Midi
Gif
Fy Noli 1
My dolly 1
Midi
Gif
Dydd Trwy'r Dellt
Dawn through the wattles
Midi
Gif
Set Fy NoliChwarae'r set
Play the set

Mae'r set hon o Waltsys yn dechrau gyda'r gân hyfryd ac adnabyddus a gyhoeddwyd fel baled a ganwyd ar y strydoedd yn y 19eg ganrif. Gellir gweld copi gwreiddiol o'r ddalen yn cynnwys y baledi y byddai'r canwr stryd yn ei gwerthu ar wefannau Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Caerdydd.
Mae'r set hon o Waltsys yn un arall sy'n deillio o gasgliad alawon Cymreig rhagorol Nicholas Bennett: 'Alawon fy Ngwlad / The Lays of My Land' yv 1896. Mae'r tri walts wedi'u haddasu i gyd-fynd â'r strwythur 32 bar arferol, gydag 8 bar yr un yn rhannau A a B yncael ei ailadrodd.
Mae rhifau'r ddwy fersiwn o Fy Noli, 1 a 2 yn cyfateb i deitlau Nicholas, ond mae'r set yn rhedeg yn well wrth ddechrau yn G fwyaf gyda Fy Noli 2 cyn mynd i A leiaf am Fy Noli 1 a gorffen yn D fwyaf gyda Dydd Trwy'r Dellt.

This set of Waltzes starts with the lovely and well-known song which was published as a street ballad in the 19th century. An original copy of the sheet which the street singer would sell containing several ballads can be seen on the  the National Library of Wales and also Cardiff University websites.
The tunes which follow are based on Nicholas Bennett's' outstanding collection of traditional Welsh tunes: 'Alawon fy Gwlad / The Lays of My Land'. The three waltzes are adapted to suit the normal 32 bar structure, with 8 bars in each of parts A and B repeated.

The numbers of the two versions of Fy Noli (My Dolly), 1 and 2 correspond to Nicholas' titles, but the set runs well starting in G major for Fy Noli 2 before going to A minor for Fy Noli 1 and ending in D major for Dydd Trwy'r Dellt.

Chwarae'r alaw
Play the melody1. A welaist a 'dwaenaist ti Doli
Sy a'i defaid ar ochr Eryri?
Ei llygaid byw llon wnaeth friw dan fy mron,
Melusach na'r diliau yw Doli.

2. Un dyner, un dawel yw Doli,
Mae'n harddach, mae'n lanach na'r lili;
'Does enw is nen a swnia'n ddi sen
Mor bêr gyda'r delyn yw Doli.

3. Mae'i mynwes mor wyned a'r eira,
Mae ei chalon mor oered mi wiria';
Ar f'elor ar fyr, fy nghariad a 'nghyr,
O oered, o deled yw Doli!

4. Tri peth a dim mwy 'w i'n dymuno,
Pob bencith i Doli lle delo,
Cael gweled ei gwedd nes myned i'm bedd,
A marw yn nwylo fy Noli.


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month