Hen Galan

Set mis
Ionawr
2015
January
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dyma set o alawon ar gyfer yr Hen Galan sydd yn dal i gael ei gofio gan bobl yn ardaloedd wledig ar Ionawr 13eg fel canlyniad newid i'r calendr Gregoraid yn yr 17fed ganrif, pan gollwyd 12 diwrnod allan o'r calendr ac ychwanegwyd blynyddoedd naid pob 4 blynedd i gadw trefn.
Hen arferiad Nos Galan oedd ymweliad y Fari Lwyd - penglog ceffyl a gwisg wen odano yn cuddio dyn sy'n ei rheoli.
Mae'r Fari a'i gofalwyr yn curo ar ddrws y tŷ ac yn gofyn am fynediad trwy ganu eu cerdd ac mae'r rhai o fewn y tŷ yn ateb y gerdd, y Fari yn ateb yn ôl a'r Pwnco hwn yn parhau nes i'r trigolion naill ai fethu ateb neu roi'r gorau iddi, gan groesawu'r Fari a'i chriw sydd wedyn yn canu eu cân 'Blwyddyn Newydd Dda' ac yn cyd-ddathlu.

This is a set of Tunes for Hen Galan, the old Welsh New Year which is still celebrated on January 13th which became January 1st when Britain changed from the Julian to the Gregorian calendar and the first12 days of the year were ignored and leap years introduced.
The Mari Lwyd (Grey Mare) is a very old Welsh custom - a man coveredin a white cloth holding a decorated horse's skull as its head calling with helpers at the door of a house and singing a traditional request asking for admission; those in the house answer the verse with one of their own and the process, know as Pwnco, continues until  those in the house open the door to welcome the party of guests who then wish them Blwyddyn Newydd Dda' - a Happy New Year and celebrate together.

Hen Galan
Old New Year's Eve

Midi
Gif
Cân y Fari Lwyd
The Mari Lwyd Song

Mp3


Midi
Gif

Blwyddyn Newydd Dda
Happy New Year

mp3
midi
Gif

Nos Galan
New Year's Eve

mp3
midi
Gif

Alawon Hen Galan
Pural Fesur Set PDF


Cenir y gân gan y rhai sy'n ceisio mynediad
Cenir yr ateb gan y rhai tu fewn i'r tŷ
Mari group sings the song, house group answers (ateb)

1. Wel dyma ni'n dywad, Gyfeillion diniwad,i ofyn (o)s cawn gannad (x3) i ganu.
Ateb 1. Rhowch glywed, wyr doethion, Pa faint y'ch o ddynion
     A pheth yn wych union (x3) Yw'ch enwau?
2. Os na chawn ni gannad, Rhowch glywad ar ganiad
    Pa fodd mae'r 'madawiad (x3) Nos heno.
Ateb 2. Rhowch glywad, wyr difrad, O ble'r y'ch chi'n dwad,
      A pheth yw'ch gofyniad (x3) Gaf enwi?
3. Ni dorson ein crimpa Wrth groesi'r sticila   I ddyfod tuag yma (x3) Nos heno.
Ateb 3. `Dyw wiw i chi sgwto A chwnnu'r latsh (h)eno
     Wa'th prydydd diguro (x3) Wyf inna'.
4. Os aethoch rhy gynnar i'r gwely'n ddialgar,   0 codwch yn hawddgar (x3) Nos heno.
Ateb 4. Mi gwnnes o'r gwely  Gan lwyr benderfynu
     Y gwnawn i dy faeddu (x3) di'n foddau
5. Os oes yma ddynion All dorri anglynion, Rhowch glywad yn union (x3) Nos heno.
Ateb 5. I ffwrdd a chwi'r Iladron Ewch ymaith yn union
     Ni chewch chi yn hylon (x3) fy ngwelad
6. Y dishan fras felys A phob math o sbeisys 0, torrwch hi'n rhatus (x3) Y Gwyla
Ateb 6. Mi ganaf am flwyddyn Os caf Dduw i'm canlyn
     Heb ofni un gelyn (x3) Y gwylia.
7. 0 tapwch y baril a llengwch a'n r(h)ugul; Na rannwch a'n gynnil (x3) Y Gwyla

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month