Tôn Garol

Set mis
Rhagfyr
2014
December
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dyma gasgliad o alawon a chaeuon ar gyfer y Nadolig.
Alaw traddodiadol yw 'Da yw Swllt ' sy'n rhybuddio am beryglon gor-wario ac mae'n amlwg bod y Carol adnabyddus 'Tua Bethlem Dref' sydd yn dilyn wedi'i seilio arni.
Hen alaw carol yw 'Ton Garol'  sydd yn cael ei chwarae fel darn offerynnol yng nghywair G, ond mae C yn well cywair i ganu iddo.

Here's a collection of Christmas tunes and songs.
'Da yw Swllt' (a shilling is good) gives homely advice on looking after your money. The more recent Carol 'Tua Bethlem Dref' (Towards Bethlehem Town) is clearly based on it.
'Tôn Garol' (Carol tune) is played as an instrumental piece in G but C is a better key for singing

Da yw Swllt - canu + offeryn
A shilling is good - warning to spend wisely

Mp3

Midi
Gif
Tua Bethl'em Dref
Towards Bethlehem Town - carol

Mp3


Midi
Gif

Tôn Garol fel alaw yn G
Carol Tune as an instrumental in G

mp3
midi
Gif

Tôn Garol + cân 'Mae'r flwyddyn yn marw' - yn C
Carol Tune + song - 'the year is dying'

mp3
midi
Gif

Carolau
Pural Fesur Set PDF
1. Da yw swllt, da yw swllt,
Da i wella fy mhen.
Ceiniog i wario a cheiniog i sbario
A deg i fynd adre i Gwen.

2. Da yw deg, da yw deg......
......... Ac wyth i fynd adre i Gwen

3. Da yw wyth ......  A chwech i fynd ...

4. Da yw chwech ..... A phedair  ...

5. Da yw pedair ......    A dwy ...

6. Da yw dwy .......     A dim i fynd adre i Gwen!
 


1. Mae'r flwyddyn yn marw, ei hamser a ddaeth,
O fil o gymylau ei hamdo a wnaeth.
Mae'r gwynt yn galaru a'r glaw red yn rhwydd,
A'r clychau yn tewi, ffarwel yr hen flwydd.

2. Ond dyma flwydd newydd yn dyfod yn llon,
A phawb fel ei gilydd rônt groeso i hon.
Mae'r ifanc a'r henwr yn ysgafn ei droed,
A'r clychau yn canu mor llon ag erioed.

3. Mae'r diog yn sefyll, ond amser ni saf,
Ei hydref na'i aeaf, ei wanwyn na'i haf.
Cynyddu wna'r diwyd a'r gonest o hyd,
O flwyddyn i flwyddyn hyd ddiwedd y byd.Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month