Set Jig Arglwydd Caernarfon

Set mis
Awst
2013
August
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Jig Arglwydd Caernarfon (polca)
Lord Caernarfon's Jig (polka)

mp3

Midi
Codiad yr Ehedydd

Y Delyn Newydd
The new harp

mp3
midi
Gwenynen Gwent
Mympwy Llwyd
Lloyd's whim
mp3
midi
Môn

Set Jig Arglwydd Caernarfonpdf

Jig Arglwydd Caernarfon

Chwarae'r alaw
Play the melody


Y Delyn Newydd

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month