Jigs y Werin

Set mis
Mehefin
2024
June
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Titrwm Tatrwm
Titrum Tatrum
Midi
Gif
Jig Titrwm
Jig version
Midi
Gif
Rhediad i'r Odyn
A run to the lime kiln

Midi
Gif
Jigs y Werin


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae’r set hon yn dechrau gyda’r alaw trist swynol Titrwm Tatrwm sy’n cael ei chanu fel jig araf. Mae'n ei chynnwys yn llyfr caneuon Mabsant, y grŵp gwerin Cymreig. Cyflwynwyd yr alaw i sesiwn Caerdydd gan Gareth (y gof) Thomas; mae'n dra gwahanol i’r gân blant Titrwm, Tatrwm, Ffinestr Ffanastr.
Mae Jig Titrwm yn amrywiad mwy bywiog o'r jig ac mae Rhediad i'r Odyn yn cau'r set mewn naws fwy siriol.

This set starts with the plaintive Titrwm Tatrwm which is sung as a slow jig and included in the book of songs published by the Welsh folk group Mabsant. This plaintive melody is quite different from the children's song Titrwm, Tatrwm, Ffinestr Ffanastr and was introduced to the Cardiff session by Gareth (y gof) Thomas.
Jig Titrwm is a livelier variation of the jig and Rhediad i'r Odyn (A run to the lime kiln) closes the set in a more cheerful mood.Chwarae'r alaw
Play the melody

1. Titrwm Tatrwm, Gwen lliw'r wy,
Ni allai'n hwy 'mo'r curo.
Mae'r gwynt yn oer oddi ar y llyn,
Lliw'r blodau'r dyffryn deffro.
Chwyth y tân i gynnau toc,
Mae hi'n ddrycinog heno.
2. Os ymhell o'm wlad yr af,
Pa beth a wnaf â'm genath,
Pa un ai mynd â hi efo mi,
Ai'i gadael hi mewn hira'th;
Hed fy nghalon o bob man
I frynia a phantia Pentra'th.
3. Weithia'n Llundain, weithia yng Nghaer
Ac weithia'n daer amdani,
Weithia'n gwasgu'r fun mewn cell
Ac weithia 'mhell oddi wrthi

Mi gofleidiwn floda'r rhos
Pa bawn i'n agos ati.


g
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month