Pibddawnsiau Dros y Bannau

Set mis
Hydref
2022
October
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Galwyni Dros y Bar
Gallons over the bar
Midi
Gif
Pibddawns Aberhonddu
The Brecon hornpipe
Midi
Gif
Pibddawns Merthyr
Merthyr hornpipe
Midi
Gif
Pibddawnsiau Dros y Bannau


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae'r set hon o alawon yn cynnwys Pibddawns Aberhonddu a Phibddawns Merthyr, sydd â Bannau Brycheichiog rhyngddynt. Ychwanegwyd Galwyni Dros y Bar i ddechrau'r set.
Cyhoeddwyd y tri yn Tro Llaw, sef detholiad ysblennydd Robin Huw Bowen o bibellau corn sydd bellach allan o brint. Casglodd Robin y tonau o'r llawysgrifau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Mae llawer o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol wedi'i ddigideiddio ac ar gael ar-lein.

This set of hornpipes has Pibddawns Aberhonddu  (Brecon hornpipe) and the Merthyr hornpipe, separated by the Brecon Beacons, with Galwyni Dros y Bar (Gallons over the bar) starting the set.
All three come from Tro Llaw, Robin Huw Bowen's splendid selection of hornpipes which is now out of print. Robin collected the tunes from the manuscripts in the National Library of Wales in Aberystwyth. Much of the National Library's collection has been digitized and is available on line.
Chwarae'r alaw fel rîl
Play the tune as a reel
Chwarae'r rîl yn araf
Play the reel slowly
Chwarae'r alaw fel pibddawns
Play the tune as a hornpipe
Chwarae'r pibddawns yn araf
Play the hornpipe slowly

Chwarae'r alaw fel rîl
Play the tune as a reel
Chwarae'r rîl yn araf
Play the reel slowly
Chwarae'r alaw fel pibddawns
Play the tune as a hornpipe
Chwarae'r pibddawns yn araf
Play the hornpipe slowly

Chwarae'r alaw fel rîl
Play the tune as a reel
Chwarae'r rîl yn araf
Play the reel slowly
Chwarae'r alaw fel pibddawns
Play the tune as a hornpipe
Chwarae'r pibddawns yn araf
Play the hornpipe slowly
Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month