Set Hela'r Geinach

Set mis
Tachwedd
2022
November
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Lorient
Lorient

Midi
Gif
Hela'r Geinach
Hunting the hare
Midi
Gif
Aden y Frân Ddu
The crow's wing
Midi
Gif
Set Hela'r Geinach


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae'r alaw Lorient sy'n dechrau's set hon yn un y;i clywir yng nghordeli'r ddinas hanno pan mae'r Ŵyl Pan-Geltaidd yn rdedeg ar ddiwedd mis gorffennaf. Mae pibwyr band pibau, Bagad yn ei ddefnyddio iwrio'r tiwnio.
Mae Hela'r Geinach yn amlwg yn alaw pib arall sy'n fwy bywiog, ac mae'r drydydd alaw, Aden y Frân Ddu yn fwy bywiog byth.

The haunting air Lorient which starts this set can be heard around the streets of Lorient during the festival as a tuning-up routine used in warming up by the pipers in Breton Bagapipe bands. 
Hela'r Geinach (Hunting the Hare) is clearly another pipe tune which is more lively whilst Aden y Frân Ddu (the Black Crow's Wing) is livelier still.

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month