Set Robin Ddiog

Set mis
Awst
2022
August
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Robin Ddiog Gm
Lazy Robin
Midi
Gif
Dacw Fuwch!
There's a cow!
Midi
Gif
Robin Ddiog Am
Lazy Robin
Midi
Gif
Set Robin Ddiog


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae’r set hon o jigs yn seiliedig ar y gân Gymraeg adnabyddus lle mae gan Robin Ddiog dŷ bach twt gydag awel i mewn drwy’r drws yn y bore, ac mae'n eich gwahodd i agor y drws i weld y môr a’i donnau.
Mae’r gân hefyd yn sail i Ddawns Draddodiadol Gymreig boblogaidd gyda Dacw Fuwch sydd â’r un strwythur 14 bar yn ail dôn er mwyn rhoi amrwyiant i'r offerynwyr sy'n si chanu..

This set of jigs is based on the well-known Welsh song about Robin Ddiog (Lazy Robin) who has a little tidy house with a breeze through the door in the morning, inviting you to open the door to see the sea and waves.
The song is also the basis of a popular Welsh Traditional Dance with Dacw Fuwch (Look - a cow!) which  has the same 14-bar structure as its second tune.

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

1. Mae gen i dipyn o dŷ bach twt,
     o dŷ bach twt, o dŷ bach twt.
  Mae gen i dipyn o dŷ bach twt,
     A'r gwynt i'r drws bob bore.
Cygan: Hei di-ho, di hei-di-hei-di-ho
    A'r gwynt i'r drws bob bore.

2. Agorwch dipyn o gil y drws
    o gil y drws, o gil y drws.
  Agorwch dipyn o gil y drws
   Cael gweld y môr a'i donnau.
Cygan: Hei di-ho, di hei-di-hei-di-ho
    Cael gweld y môr a'i donnau.
Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month