Set y Dŵr

Set mis
Gorffennaf
2022
July
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Glan Dyfi
Dovey bank
Midi
Gif
Dŵr yr Afon
The river water
Midi
Gif
Gwlychu'r Gwair
Wetting the grass
Midi
Gif
Set y Dŵr


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Mae’r set hon o jigs yn seiliedig ar alaw a gyflwynwyd gan Gary Northeast yn ein gweithdy Zoom ym mis Mehefin 2022, a elwid braidd yn ddigywilydd yn Pisio ar y Gwair, felly defnyddiwn enw mwy parchus, sef Gwlychu’r Gwair yn y casgliad hwn.
Gan ddechrau gyda Glandyfi sy'n ddigon cyfarwydd, mae’r set yn mynd i mewn i Am ar gyfer Dŵr yr Afon cyn cyrraedd alaw Gary, sy’n cynnwys harmoni traean drosti.

This set of jigs builds on a melody presented by Gary Northeast in our June 2022 Zoom workshop, originally rather rudely called Pisio ar y Gwair (Pissing on the Grass) so more demurely named Gwlychu'r Gwair (Wetting the Grass) in this collection.
Starting with the familiar Glandyfi, the set goes into Am for Dŵr yr Afon before reaching Gary's melody, which includes a harmony a third above.

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly
Chwarae'r alaw a'r harmoni
Play the tune and harmony
Chwarae'r alaw a'r harmoni'n araf
Play the tune and harmony slowly
Chwarae'r harmoni'n unig
Play the harmony slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month