Set y Rasys

Set mis
Gorffennaf
2018
July
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Jig y Car Gwyllt
The Wild Car as a jig
araf / slow
Midi
Gif
Rasys Cas-Gwent
Chepstow Races

Midi
Gif
Difyrrwch yr Heusor Du
Delight of the black-haired herdsman
araf / slow
Midi
Gif
Set y Rasys


Midi

Chwarae'r set
Play the set


Seilir y set jigiau bywiog yma ar yr alaw ddawns Rasys Cas-Gwent.
Addasiad yw Jig y Car Gwyllt o'r rîl Y Car Gwyllt sy'n boblogaidd mewn sesiwynau yn y Gogledd: diolch i Siwan Evans ame ei chyflwyno.
Cyflwynwyd
Yr Heusor Du i Sesiwn Caerdydd nifer o flynyddoedd yn ôl gan Gareth Westacott.This lively set of jigs is built around Rasys Cas-Gwent (Chepstow Races).
JIg y Car Gwyllt i
s a jig adaptation of the reel Y Car Gwyllt (The Wild Car) which is popular in North Wales sessions: thanks to Siwan Evens for the original.
Difyrrwch yr Heusor Du was introduced to the Cardiff Session many years ago by Gareth Westacott.


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....

  Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month