Set Ap Tomos

Set mis
Mehefin
2018
June
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 
Gweithdai
Workshops   Mympwy Portheinon
   The Porteynon tune
mp3 + cordiau
mp3 alaw + cordiau
midi
gif

    Llawenydd Ap Tomos
    Ap Thomas' Delight
mp3 + cordiau mp3
midi
gif

   Mympwy Llwyd
    Lloyd's Whim

mp3 + cordiau mp3
midi
gif

    Set Ap Tomos
mp3 + cordiau


Chwarae'r set
Play the set

Mae'r traeth ym Mhortheinon ar ben ddeheuol Penrhyn Gŵyr yn gyrchfan haf adnabyddus ac mae'n ffynhonnell i'r alaw gyntaf yn y set hwn, Mympwy Portheinon.
 Gellir ei chwarae'n araf a thyner, neu'n gyflymach fel yn y set yma gan roi cymeriad gwahanol iddi.
Mae Llaweyndd Ap Tomos yn alaw fywiog sydd angen rhywfaint o sgil i'w chwarae'n gyflym ac
mae'r holl arpegios syd yn alaw Mympwy Llwyd yn ei gwneud hi'n gymharol esmyth ar y delyn on yn dipyn fwy o her ar y ffidil a'r bib.

The beach at Port Eynon on the southern tip of the Gower Peninsula is a popular summer destination and the source of the first tune , the Port Eynon Whim or fancy, often played gently, but faster here.
Llaweyndd Ap Tomos (Thomas's son's joy) is a lively tune which needs some skill if played quickly.
Mympwy Llwyd is loaded with arpeggios and so is easy on the harp, but more of a challenge on fiddles and pipes .


 

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowlyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month