Set Ap Tomos

Set mis
Mehefin
2018
June
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 
Gweithdai
Workshops   Mympwy Portheinon
   The Porteynon tune
mp3 + cordiau
mp3 alaw + cordiau
midi
gif

    Llawenydd Ap Tomos
    Ap Thomas' Delight
mp3 + cordiau mp3
midi
gif

   (Pibddawns) Heol y Felin
    Mill Street (Hornpipe)

mp3 + cordiau mp3
midi
gif

    Set Ap Tomos
mp3 + cordiau


Chwarae'r set
Play the set

Mae'r traeth ym Mhortheinon ar ben ddeheuol Penrhyn Gŵyr yn gyrchfan haf adnabyddus ac mae'n ffynhonnell i'r alaw gyntaf yn y set hwn, Mympwy Portheinon.
 Gellir ei chwarae'n araf a thyner, neu'n gyflymach fel yn y set yma gan roi cymeriad gwahanol iddi.
Mae Llaweyndd Ap Tomos yn alaw fywiog sydd angen rhywfaint o sgil i'w chwarae'n gyflym ac
mae Pibddawns Gwŷr Hirwaun fel arfer yn bibddawns sy'n cael ei nodi mewn amser 4 ond mae'n cael ei chwarae fel ymdaiith yma.

The beach at Port Eynon on the southern tip of the Gower Peninsula is a popular summer destination and the source of the first tune , the Port Eynon Whim or fancy, often played gently, but faster here.
Llaweyndd Ap Tomos (Thomas's son's joy) is a lively tune which needs some skill if played quickly.
Pibddawns Gwŷr Hirwaun is a hornpipe which is normally wrtten as a straight 4-time polka as shown here and is played that way in this set.


 

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowlyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month