Set o Dri

Mawrth
2023
March

Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month


Walts Tri a Thri
Three and three walts

Midi
Gif
Tri a Thri
Three and three
Midi
Gif
Polca'r Auvergne
The Auvergne polca
Midi
Gif
Set Tri a Thri
Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly


Mae'r set hwn yn cefnogi gweithdy Zŵm tymor y Nadolig ac yn dod â ni i mewn i'r Flwyddyn Newydd wrth i'r dyddiau'n estyn.
Caiff elodau wahoddiad gyda'r linc Zŵm yn uniongyrchol;
dylai eraill ebostio post@clera.org

This set supports Clera's Christmas season Zoom workshop and brings us into the New Year as the days getting longer.
Members will receive the Zoom link invitation directly; others should contact post@clera.org
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

 
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....

  Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month