Triawd Bob

Set mis
Gorffennaf
2011
July
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

  Erddygan y Pibydd Coch
  The Red Piper's air


Midi
  Tri a Chwech
  Three and Six
mp3
midi
  Marwnad yr Heliwr
  The Hunter's Elegy
mp3
midi
  Marwnad yr Heliwr - harmoni
  The Hunter's Elegy - harmony
mp3

midi

Set Triawd Bob

mp3


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae recordiad o'r set
Play a rcording of the set
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae  recordiad o'r alaw
Play a recording of the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae  recordiad o'r alaw
Play a recording of the melody
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae recordiad o'r alaw
Play a recording of the melody
Chwarae'r harmoni
Play the harmony
Chwarae'r alaw a'r harmoni
Play the melody and harmony


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month