Llawenydd y Nadolig

Set mis
Rhagfyr
2019
December
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Llawenydd i'r Byd
Joy to the world
Midi
Gif
Nos Galan
Deck the Halls
Midi
Gif
Ding Dong Llawen Iawn yw Cân
Ding dong merrily on high
Midi
Gif
Set Llawenydd Nadolig


Chwarae'r set
Play the set

Amser i edrych yn ôl yw'r Nadolig ac amser i edrych ymlaen yw Nos Galan; mae'r alawon yn y set hon yn sicr yn edrych yn ôl, pob un ohonynt dros 200 mlynedd. Gosodwyd geiriau i'r alawon gwerin yn y 19eg ganrif pan oedd yr alawon eisoes yn hen.
Mae Llawenydd i'r Byd (Joy to the World) yn defnyddio alaw a ddefnyddiodd Handel; felly mae ganddi darddiad Almaeneg sy'n dyddio'n ôl i ddechrau'r 18fed Ganrif ac ar hyn o bryd hi yw'r garol Nadolig fwyaf poblogaidd yn UDA.
Alaw ddawns Gymraeg yw Nos Galan a ddefnyddir gan ddawnswyr yn Nantgarw sy'n dyddio'n ôl i'r 18fed ganrif. Mae'n ffefryn arall yn UDA ac ar draws y byd fel cân Nadoligaidd Deck the Halls er iddi gael ei defnyddio'n wreiddiol i groesawu'r Flwyddyn Newydd.
Carol adnabyddus arall yw Ding Dong sy'n defnyddio alaw a gyhoeddwyd gyntaf mewn casgliad o alawon dawns cymdeithasol Ffrengig yn yr 16eg ganrif. Rhoddodd Isaac Watts ';geiriau Saesneg iddo ynghyd â rhywfaint o'r Lladin.

Christmas is a time for looking back, and New Year's Day for looking forward; the melodies in this set certainly look back, each one well over 200 years. Words were set to the already old folk tunes in the 19th century.
Llawenydd i'r Byd (Joy to the World) uses a tune used by Handel so is German in origin, dating back to the beginning of the 18th Century and is currently the most popular Christmas carol in the USA.
Nos Galan (Deck the Halls) is a Welsh dance tune used by dancers in Nantgarw dating back to the 18th century. It is another favourite in the USA and across the world as a Christmas song although originally used to welcome the New Year (Nos Galan).
Ding Dong is another well know carol and uses a tune first published in a late 16th century collection of French social dance tunes. Isaac Watts set the English words to it combined with some Latin.

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month