Dawns Ffarwel i'r Marian

Set mis
Ionawr
2020
January
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words

  Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 Ffarwel i'r Marian
Goodbye to the shore

Midi
Gif
Merch Megan
Megan's daughter

Midi
Gif
Dawns Ffarwel i'r MarianMae hon yn ddawns Gymreig adnabyddus sy'n hoff walts mewn dawnsiau twmpath, yn seiliedig ar alaw o'r un enw: Ffarwel i'r Marian (Ffarwel i lan y môr). Er ei bod fel arfer yn cael ei chwarae gyda theimlad, gan arafu lle mae'n briodol fel yn Set Hen Ferchetan yn y casgliad hwn, mae ganddi rythm llym ar gyfer dawnsio.
Fel arfer, ar gyfer dawnsiau Cymreig, mae alaw benodol amdanynt ond hefyd, fel amrywiaeth, bydd ail alaw yn cael ei chwarae yn lle'r  brif dôn ychydig o weithiau; dychwela'r prif dôn ar ôl chwarae'r dôn amgen ychydig o weithiau i orffen y ddawns.
Mae Merch Megan yn alaw amgen dda sy'n gwiethio'n dda, gyda'r cywair yn newid o Dm i G ac yn ôl yn effeithiol iawn.

Y Ddawns (32 bar - dawns i ddau,
fel arfer mewn dau gylch, un tu mewn i'r llall
A1:  Gan gydio dwy law, pedwar cam llithro gwrth-gloc.
Bachgen yn estyn coes chwith, merch de, wedyn i'r gwrthwyneb ac wedyn troi'n yr unfan.
A2: Ailadrodd A1
B: 4 bar cyntaf - dal i gydio dwylo, un cam i gwrdd ac un yn ôl, yna dau gam i newid lle.
4 bar nesaf - ail adrodd y 4 bar blaenorol i ddod yn ôl i'r man gwreiddiol.
A3: Waltsio tan ddiwedd yr alaw

This is a well-known Welsh dance which is a favourite waltz at a Welsh Twmpath (barn dance). It is based on the haunting Ffarwel i'r Marian (Farewell to the sea-shore) which is played in strict rhythm for dancing. It is played more lyrically in the Hen Ferchetan Set in this collection.
The normal practice with a Welsh dance is to have its named melody but also to have an alternative tune which is played after one or two rounds of the main tune; the main tune comes back
to finish the dance after a few turns of the alternative tune.
Merch Megan is a very good alternative tune: the key change from Dm to G and then back again works well.

The Dance (32 bars) - individual couples, usually inner and outer circle - no progression
A1: Partners face, and slide 4 steps anti-clockwise hold both hands.
Boy swings left foot, girl right; then vice-versa, then turn on the spot.
A2: repeat A1
B: first 4 bars - still holding hands, one step towards and one back, then to steps to change sides, and repeat in next 4 bars, returning to the original place.
A3: Waltz to the end of the melody

Chwarae'r set
Play the set

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowlySetiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month