Set yr Arian

Set mis
Tachwedd
2019
November
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Da yw Swllt
A shilling is good
Midi
Gif
Pum Chwecheiniog
Five sixpences
Midi
Gif
Da yw Swllt - fel jig
A shilling is good - as a jig
Midi
Gif
Tri Chant o Bunnau
Three hundred pounds
Midi
Gif
Set yr Arian


Pural Fesur Set PDF

Chwarae'r set
Play the set

Diolch i Steve Jeans o Sesiwn Caerdydd am gyflwyno sylfaen y set hon drwy ymchwilio ar darddiadau dwy alaw a godwyd o sesiynau. Ychwanegwyd y gân Da yw Swllt i gwblhau'r set.  Cân foesol sobri wedi'i seilio ar hen alargan lleddf yw hon sy'n dechrau gyda swllt, gan wario dwy geiniog ym mhob pennill nes i'r holl arian fynd, gyda dim ar ôl i fynd adref i Gwen. Mae'n dychwelyd ar ffurf jig fel y trydydd dôn yn y set. I'r wrthwyneb. cyfansoddwyd alaw Hen Wlad fy Nhadau gyntaf gan y telynor James James fel jig ond yna arafodd hi i amser 3/4 pan ysgrifennodd ei dad Evan y geiriau i'r alaw boblogaidd fel y gallai eraill ymuno fod yn rhan ohonno. Arddengys y llawysgrif wreiddiol yn ei ffurf fel jig yn Llygfrgell Genedlaethol Cymru.
Mae'r set yn dechrau gyda Pum Chwecheiniog sydd yn walts hyfryd o gasgliad Nicholas Bennett Alawon Fy Ngwlad a gyhoeddwyd yn 1898, ffynhonnell llawer o'r alawon sydd ar y wefan hon; mae'r set wedyn yn  troi i fersiwn offerynnol jig o Da yw Swllt.
Mae'r dôn olaf, Tri Chant o Bunnau, wedi'i haddasu o alaw o gasliad Edward Jones (1752-1824), Bardd y Brenin, telynor, hanesydd a chasglwr rhagorol a benodwyd gan Dywysog Cymru.
Mae copi o'i gyhoeddiad enwog Musical and Poetical Relicks of the Welsh Bards ar gael yn rhad ac am ddim ar ffurf ddigidol ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Thanks to Steve Jeans of the Cardiff Session for presenting the basis of this set through researching two tunes from workshops and sessions. Added to complete the set is the song Da yw Swllt (a shilling is good), a Welsh moralistic dirge, which spends twopence per verse until all the money is gone so there's none left to take home to Gwen. It returns in the set as a jig, the reverse of the way the melody of Hen Wlad fy Nhadau which was first composed by harpist James James as a jig but then slowed to 3/4 time when his bardic father Evan wrote the words to the popular melody so that others could join in. The original jig manuscript is on display in the National Library of Wales.
Pum Chwecheiniog (Five Sixpences) is a lovely waltz from Nicholas Bennett's 1898 Alawon Fy Ngwlad collection of harp tunes, the source of many of the tunes on this website; the set which then goes into a jig version of Da yw Swllt.
The third tune, Tri Chant o Bunnau (Three hundred pounds) is adapted from one noted by Edward Jones (1752-1824), Bardd y Brenin (the King's Bard), harpist
to the Prince of Wales, historian and collector.
A copy of his revered Musical and Poetical Relicks of the Welsh Bards is freely available in digitised form on the website of the National Library of Wales.
1. Da yw swllt, da yw swllt,
Da i wella fy mhen.
Ceiniog i wario a cheiniog i sbario
A deg i fynd adre i Gwen.

2. Da yw deg, da yw deg,
Da i wella fy mhen, ......
......... Ac wyth i fynd adre i Gwen

3. Da yw wyth ......  A chwech i fynd ...

4. Da yw chwech ..... A phedair  ...

5. Da yw pedair ......    A dwy ...

6. Da yw dwy .......     A dim i fynd adre i Gwen!


Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly 


Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month