Set Bwthyn Fy Nain

Set mis
Mai
2018
May
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Bwthyn fy Nain
My Grandma's Cottage

Midi
Gif
Pigau'r Dur D
The Spikes of Steel D

Midi
Gif
Pigau'r Dur G
Spikes of Steel G

Midi
Gif
Set Bwthyn fy Nain - alawon pibau
Bwthyn fy Nain set - pipe tunesChwarae'r set
Play the set

Cân draddodiadol Gymreig lleddf, swynol ac annwyl yw Bwthyn fy Nain a ddaeth Gareth Westacott i Sesiwn Caerdydd ac fe'i cynhwysir yn y llyfr Caneuon Traddodiadol y Cymry a gyhoeddwyd gan Gwmni Gwynn.
Mae amrywiad bach yn fersiwn Gareth o'r geiriau.

Pigau'r Dur yw'r alaw thema ar gyfer dawns poblogaidd Rali Twm Siôn a gynhwysir mewn man arall yn y casgliad hwn. Yma fe'i cyflwynir mewn ffurf a allai fod y ffurf wreiddiol, sef arddull Elisabeth, cyn iddo cael ei mabwysiadau fel yr alaw i gyfeilio i'r ddawns, yn gyflymach ac yng nghywair G.

Bwthyn fy Nain (My grandma's {North Wales} cottage) is a haunting traditional song which Gareth Westacott brought to the Cardiff Session and is a slight variant on the version included in Caneuon Traddodiadol y Cymry (Traditional songs of Wales) published by Cwmni Gwynn.
Pigau'r Dur is the theme tune for the popular Rali Twm Siôn (Tom Jones' Rally) dance included elsewhere in this collections. Here it is introduced in what might well have been its original form, Elizabethan in style before it transforms to the key and speed normally used for the dance.

1. Mae nain mewn bwthyn bach, yn ymyl llwyn o goed
Yn byw yn dedwydd iach, yn bedwar ugain oed
Cytgan:  Mae perllan ganddi hi, a thyddyn bychan twt,
A'r ieir di-ri a'r fuwch a'r gath a'r ci  A'r mochyn yn y cwt.

2. A phan fo plant y llawr yn methu byw ynghyd
Mae nain yn dewydd iawn, yn dawel iawn ei byd
(Cytgan)


Chwarae'r alaw
Play the melody


Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the tune

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month