Ar Gyfer Heddiw'r Bore

Set mis
Rhagfyr
2015
December
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Mae'r set hwn wedi;i seilio ar ein carol plygain mwyaf enwog, Ar Gyfer Heddiw'r Bore. Mae'r gwasanaeth Plygain yn parhau i oriau mân bore'r Nadolig ac wedi rhedeg yn ddi-dor mewn rhannau o Sir Drefaldwyn ac yn brofiad bythgofiadwy. Does dim arweiniad i'r canu, ond mae grŵpiau o gantorion yn canu eu dewis o grol traddodiadol Gymrei ac yn ei canu gyda harmoni tri darn sy'n estyn yn ôl llawer ymhellach na'r harmoni pedwar darn sydd yn fwy gyfarwydd yn ein capeli heddiw. Mae ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad canu Plygain wedi cynyddu dros yr hanner canrif diwethaf. Gallwch glywed y rheswm dros hyn wrth wrando ar berfformiad y garol gan Barti Fronolau sydd yn y cyflwyniad sydd uwchlaw.
Gall Ar gyfer Heddiw'r Bore weithio fel darn offerynnol fel y''i cyflwynir isod lle cai ei ddilyn gan yr hen alaw Dŵr Glân sy'n cael ei chwarae gan Oli Wilson Dickson. yn ei gyfres Alaw Gymreig yr wythnos.
cyflwynir yr alaw yn A leiaf isod, ond mae Bob Evans yn ei chanu hi ar y ffidil yn G leiaf, gan ddefnyddio'r tant G gwaelod fel drôn i roi sylfaen cadarn iddi.

This Christmas set is based on the most popular Plygain carol, Ar Gyfer Heddiw'r Bore. Plygain is a service which runs into the early hours of Christmas morning and has done so for centuries in Montgomeryshire: an unforgettable experience. There is no leader to conduct the service, but groups of singers start a traditional Welsh carol of their choice, normally in three-part harmony which pre-dates the 20th century four-part arrangements used in many chapels in Wales today.The awareness and appreciation of the Plygain style of singing has grown over the last fifty years. You can appreciate the reason for this when you listen to the YouTube video from Parti Fronheulog above.
Ar Gyfer Heddiw'r Bore can work as an instrumental and here it is followed by a classic example of the old Welsh minor scale in Dŵr Glân (Clean water) played by Olly Wilson Dickson in his Welsh tune a week series. Presented in A minor here, Bob Evans maintains that it is best expressed on the fiddle in G minor, where droning the bottom G where appropriate gives the tune a solid foundation.


Ar Gyfer Heddiw'r Bore - harmoni
For this (Christmas) morning - harmony
Midi
Gif

Ar Gyfer Heddiw'r Bore - 3 rhan


Ar Gyfer Heddiw'r Bore - prif alaw
For this morning - main melody

Midi
Gif
Ar Gyfer Heddiw'r Bore - tenor/alto
For this morning - top harmony
Midi

Ar Gyfer Heddiw'r Bore - bâs
For this morning - bass harmony
Midi

 Dŵr Glân
Clean, Clear water

Midi
Gif

Dŵr Glân - gyda chordiau
Clean, Clear Water - with chords

Midi

Ar Gyfer Heddiw'r Bore + Dŵr GlânDŵr Glân -  Oli Wilson Dickson 1. Ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach, (yn) faban bach
Y ganwyd gwreiddyn Jesse'n  faban bach
Y cadarn ddaeth o Bosra, Y deddfwr gynt ar Seina
Yr iawn gaed ar Galfaria'n faban bach, (yn) faban bach
Yn sugno bron Maria'n faban bach.

2. Ceid bywiol ddwfr Eseciel ar lin Mair, ar lin Mair
A gwir Feseia Daniel ar lin Mair.
Caed bachgen doeth Eseia,  'Raddewid roed i Adda,
Yr Alffa a'r Omega ar lin Mair, ar lin Mair
Mewn côr ym Methle'm Jiwda ar lin Mair.

3. Diosgodd Crist ei goron o'i wir fodd, o'i wir fodd
Er mwyn coroni Seion o'r wir fodd.
I blygu'i ben dihalog  O dan y goron ddreiniog
I ddioddef dirmyg llidiog o'i wir fodd, o'i wir fodd
Er codi pen yr euog o'i wir fodd.

4. Am hyn, bechadur, brysia, fel yr wyt, fel yr wyt
I 'mofyn am y noddfa fel yr wyt.
I ti'r agorwyd ffynnon  a ylch dy glwyfau duon
Fel eira gwyn yn Salmon  fel yr wyt, fel yr wyt
Am hynny, tyrd yn brydlon  fel yr wyt.
Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month