Set Ceiliog y Rhedyn

Set mis
Tachwedd
2015
November
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Defnyddir y set hwn o alawon i gyfeilio i ddawns traddodiadol Ceiliog y Rhedyn, lle mae'r gwŷr egnïol ifanc yn efelychu naid y ceiliog rhedyn ac yn dangos eu nerth.

This set of Welsh tunes is used for a traditional dance called Ceiliog y Rhedyn (The Grasshopper)  where the men show their athletic prowess by leaping like grasshoppers from a squatting position.

Croen y Ddafad Felen
Skin of the yellow sheep
Midi
Midi
Gif
Y Ddafad Gorniog
The horned sheep
Midi
Midi
Gif
Y Ceiliog Gwyn
The white cockerel

Midi
Midi
Gif
Bachgen Bach o Dowlais
Little boy from Dowlais
Midi
Midi
Gif
Set Ceiliog y Rhedyn


Chwarae'r set
Play the setChwarae'r alaw
Play the tuneChwarae'r alaw
Play the tuneChwarae'r alaw
Play the tuneChwarae'r alaw
Play the tune


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month