Dawns Arglwydd Caernarfon

Set mis
Chwefror
2018
February
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


'Jig' Arglwydd Caernarfon
Lord Caernarfon's jig
araf / slow
Midi
Gif
Amrywiad 'Jig' Arglwydd Ieuan 2
Ieuan's second tune for the dance


Midi
Gif
Amrywiad 'Jig' Arglwydd Ieuan 3
Ieuan's third tune for the dance

Midi
Gif
Dawns Arglwydd CaernarfonChwarae'r set
Play the set

Dyma un o'r dawnsfeydd safonol gyda thimau dawns Cymreig ac fe'i defnyddir yn aml mewn Twmpath Dawns pan fydd y dawnswyr wedi ennill ychydig o brofiad.
Er mae jig yn rhan o'r enw, mae'r gerddoriaeth yn cael ei ysgrifennu a'i chwarae fel polka.
Mae'r ddwy alaw ychwanegol yn amrywiadau ar y prif alaw gan y diweddar Ieuan Jones a gyfansoddodd nifer o amrywiadau ar gyfer alawon dawns fel cyfeilydd tîm dawns y Twrch Trwyth yng Nhaerdydd.

This is one of the standard dances for Welsh dance teams and is often used in a Twmpath (Barn dance) when the dancers have gained a little experience.
Although it is named as a jig, the music is written and played as a polka.
The second two tunes are variations on the main tune by the late Ieuan Jones who composed a number of varions for dance tunes as accompanist for the Twrch Trwyth Caridiff dance team.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month