Set Y Ferch o Sger

Set mis
Mawrth
2018
March
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Bugeilio'r Gwenith Gwyn
Watching the wheat
Midi
Gif
Y Ferch o Sger
The girl from Sker

Midi
Gif
Croen y Ddafad Felen
Skin of the yellow sheep

Midi
Gif
Set Y Ferch o Sger - alawon telyn
The Maid of Sker set - airs


Set Y Ferch o Sger - alawon sesiwn
The Maid of Sker set - for sessionsChwarae'r set
Play the set

Dyma set dda i'r delyn werin yn nghywair C mwyaf gyda thair alaw gyfarwydd o Dde Cymru.
Mae Bugeilio'r Gwenith Gwyn yn gân sy'n adnabyddus ac yn cael ei ganu ar hyd a lled Cymru. Mae'n gysylltiedig â chariad ofer Wil Hopkin ar gyfer y ferch o Gefn Ydfa, tŷ yn Llangynnwyd ger Maesteg. Nododd Iolo Morgannwg y gân yn gynnar. y 19eg ganrif.
yn y 19eg ganrif.
Mae Y Ferch o Sger yn ymwneud â Thŷ Sger ger Porthcawl ar arfordir Morgannwg tra bod Croen y Ddafad Felen yn dôn ddawns gyfarwydd ledled Cymru. Mae'n ymddangos mewn man arall yn y casgliad hwn lle mae wedi'i osod mewn G sef y cywair arferol wrth gyfeilio i ddawnswyr.

This is a good folk harp set in the key of C with three familiar tunes from South Wales.
Bugeilio'r Gwenith Gwyn (watching over the white wheat)
is a song known and sung all over Wales and associated with the unrequited love of Wil Hopkin for the Maid of Cefn Ydfa, a house in Llangynnwyd near Maesteg. It was noted by by Iolo Morgannwg early in the 19th century.
Y Ferch o Sger (the maid of Sker) relates to Sker House near Porthcawl on the Glamorgan coast whilst Croen y Ddafad Felen (the skin of the yellow sheep) is a familiar dance tune across Wales. It appears elsewhere in this collection pitched in G which is the normal key when playing for dancers.


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
1. Mi sy'n fachgen ifanc ffôl  yn byw yn ôl fy ffansi,
Myfi'n bugeilio'r gwenith gwyn,  ac arall yn ei fedi ;
Pam na ddeui ar fy ôl   rhyw ddydd ar ôl ei gilydd ?
Gwaith rwy'n dy weld y feinir fach,   yn lanach, lanach beunydd.

2. Glanach, glanach wyt bod dydd  neu fi sy â'm ffydd yn ffolach,
Er mwyn y gŵr a wnaeth dy wedd  gwna im drugaredd bellach;
Cwyd dy ben, gwel acw draw,   rho imi'th law wen, dirion,
Gwaith yn dy fynwes bert ei thro  mae allwedd clo fy nghalon.

3. Tra bo dwr y môr yn hallt,   a thra bo 'ngwallt yn tyfu,
A thra bo calon dan fy mron   mi fydda'n ffyddlon iti ;
Dywed imi'r gwir heb gêl   a rho dan sêl d'atebion,
Ai mi fy hun neu arall, Gwen   sydd oreu gen dy galon?

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Gyda chyfeiliant sy'n fwy o her / with a more challenging accompaniment
Chwarae'r alaw
Play the tune
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month