Set Pibddawns y Navi

Set mis
Ionawr
2018
January
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Pibddawns y Navi fel rîl
The Navvy's Hornpipe as a reel

Midi
Gif
Pibddawns y Navi fel pibddawns
The Navvy's Hornpipe a a hornpipe

Midi
Gif
Pibddawns Heol y Felin
The Mill Street Hornpipe

Midi
Gif
Pibddawns Dowlais
The Dowlais Hornpipe

Midi
Gif
Set Pibddawnsiau - cân a dawns (polca)
Christmas Set  - a song and a dance dance (polka)Chwarae'r set
Play the set

Cenir pibddawns gyda sgip, ac er mai 12/8 yw'r ffurf agosaf i nodi'r amseriad, gyda phedwar grŵp o 3 curiad, maent yn aml yn cael eu hysgrifennu mewn ffurf  sy'n haws i'w ddarllen, sef amser 4/4. Wrth chwarae nodau'r alaw sydd wedi'u cynrychioli fel hyn, mae'r alaw yn colli'r sgip ac yn fwy tebyg i rîl neu ymdaith.
Dyna sut y cynrichiolir Pibddawns Heol y Felin a Phibddawns Dowlais yn setiau cynt yn y gyfres yma ond yn y setrhwn maent yn cael eu chanu fel pibddawnsiau.
Cychwynna'r set gyda Phibddawns y Navi sydd yn un o alawawon sipsiwn Robin Huw Bowen. Dysgodd fersiwn Sipsiwn Cymreig wrth wrando a gwylio ar Eldra Jarman, yr olaf o dras enwog telynorioin Sipsiwn y Robertses, olynion John Roberts, Telynor Cymru a'i gydnabyddir yn Delynor Cymru  yn y 19fed ganrif. Dathlwyd dauganmlwyddiant ei enedigaeth yn 2016.

Hornpipes run with a skip which is more accurately represented by writing them in 12/8 time: four groups of three beats. They are often written in common time to make them easier to read, with the skip in the rhythm taken for granted. If played as written from a straight common-time score, the tune becomes a reel or march.
Pibddawns Heol y Felin (Mill Street) and Pibddawns Dowlais appear in this form in earlier sets in this sreries and play as reels but in this set they are played with the hornpipe skip.
The set starts with Pibddawns y Navi (The Navvie's Hornpipe) which has been poplularised by Robin Huw Bowen. He learned the Welsh Gypsy harp version from Eldra Jarman, the last in the line of the renown family of John Roberts, Telynor Cymru (Harpist of Wales) The 200th anniversary of his birth was celebrted in 2016.

Chwarae'r alaw fel rîl
Play the melody as a reel
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw fel pibddawns
Play the melody as a hornpipe
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r alaw fel rîl
Play the melody as a reel
Chwarae'r rîl yn araf
Play the melody slowly
Chwarae'r  bibddawns
Play the hornpipe
Chwarae'r bibddawns yn araf
Play the hornpipe slowly

Chwarae'r alaw fel rîl
Play the melody as a reel
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r bibddawns
Play the hornpipe
Chwarae'r bibddawns yn araf
Play the hornpipe slowly
Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month