Set Croesoswallt

Set mis
Mehefin
2015
June
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Mae'r set yma'n hen ffefryn o'r hen ddyddiau pan oedd Sesiwn Caerdydd yn cwrdd yn y Mochyn Du.
Cyflwynodd Gareth Westacott y set i ni pan oedd yn arwain y sesiwn.
Mae sawl cyfle yn nodau hir Gwylnos Croesoswallt i roi tril bach; Fel arfer mae rhedeiad nodau i fyny'r raddfa yn arawin i mewn i fariau 5,6,7 ac 8 yn ran B o'r alaw.

This set is an old favourite of the Cardiff Session from the early days in the Mochyn Du.
Gareth Westacott  brought this set to us
when he used to lead the session.
The Oswestry Wake benefits from the occasional trill, and Jig Syr Watcyn is usually played with a fast run up the scale between the notes in the two-section bars in part B

Gwylnos Croesoswallt
Oswestry Wake

Midi
Gif
Jig Syr Watcyn
Sir Watkin's Jig

Mp3


Midi
Gif

Set Croesoswallt
Pural Fesur Set PDF

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month