Set Moliannwn

Set mis
Mai
2015
May
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dyma set llon i ddathlu dyfodiad y gwanwyn, wedi'i seilio ar y gân enwog Moliannwn a'i chanwyd gan Bob Roberts, Tai'r Felin. Daeth y gân i Gymru o America dros gan mlynnedd yn ôl.
Mae'r set yn cael ei chwarae'n fywiog.
Mae'r Cambro Brython ychydig yn wahannol i'r arferol wrth chwarae ail hanner rhan A yn lle ail hanner rhan B pan mae rhan B yn cael ei haildrodd.
Polca yw Rachel Dafydd Ifan sy'n addas iawn i'w chwarae fel dawns sgwâr ac yn y modd hwn mae'n ffitiol'n dda yn y set gyda Moliannwn.

This set is a very cheerful set built around the well-known Welsh song celebrating the arrival of spring,  Moliannwn which was imported from America over a hundred years ago.
The set is played fast and lively.
Cambro Brython is a little different from the usual in playing  the second half of part A instead of the second half of part B when part B is repeated.
Rachel Dafydd Ifan is polka which can be played as a square dance tune so it fits very well in the set with Moliannwn.


Cambro Brython (G)
Cambro-Briton
Midi

Gif
Cambro Brython (A)
Cambro-Briton
Midi

Gif
Moliannwn
Let's rejoice

Gif
Rachel Dafydd Ifan
Rachel David Evans

Gif

Set MoliannwnPural Fesur Set PDF


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowlyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly 
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

1. Nawr lanciau, rhoddwn glod,   y mae'r gwanwyn wedi dod,

Y gaeaf a'r oerni aeth heibio  
Daw y coed i wisgo'u dail,
   amwyniant mwyn yr haul
 A'r ŵyn ar y dolydd i brancio

Cytgan: Moliannwn oll yn llon,    mae amser gwell i ddyfod, Haleliwia
Ac ar ôl y tywydd drwg,   fe wnawn arian fel y mwg
Mae arwyddion dymunol o'n blaenau.
Ffa la la, ffa la la, Ffa, la la, la la la la. (x2)

2. Daw'r Robin Goch yn llon   i diwnio ar y fron a cheiliog y rhedyn i ganu
A chawn glywed wiparwhil   a llyffantod wrth y fil
O'r goedwig yn mwmian chwibanu.
(Cytgan)

3. Fe awn i lawr i'r dre',    gwir ddedwydd fydd ein lle
A chawn lawnder o ganu ac o ddawnsio,
A chwmpeini naw neu ddeg    o enethod glân a theg
Lle mae mwyniant y byd yn disgleirio
  (Cytgan)


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month