Set Moliannwn

Set mis
Mai
2015
May
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dyma set llon i ddathlu dyfodiad y gwanwyn, wedi'i seilio ar y gân enwog Moliannwn a'i chanwyd gan Bob Roberts, Tai'r Felin. Daeth y gân i Gymru o America dros gan mlynnedd yn ôl.
Mae'r set yn cael ei chwarae'n fywiog.
Mae'r Cambro Brython ychydig yn wahannol i'r arferol wrth chwarae ail hanner rhan A yn lle ail hanner rhan B pan mae rhan B yn cael ei haildrodd.
Polca yw Rachel Dafydd Ifan sy'n addas iawn i'w chwarae fel dawns sgwâr ac yn y modd hwn mae'n ffitiol'n dda yn y set gyda Moliannwn.

This set is a very cheerful set built around the well-known Welsh song celebrating the arrival of spring,  Moliannwn which was imported from America over a hundred years ago.
The set is played fast and lively.
Cambro Brython is a little different from the usual in playing  the second half of part A instead of the second half of part B when part B is repeated.
Rachel Dafydd Ifan is polka which can be played as a square dance tune so it fits very well in the set with Moliannwn.


Cambro Brython (G)
Cambro-Briton

Midi
Gif
Cambro Brython (A)
Cambro-Briton

Midi
Gif
Moliannwn
Let's rejoice

Mp3


Gif
Rachel Dafydd Ifan
Rachel David Evans

Mp3

Gif

Set Moliannwn
Pural Fesur Set PDF

 


1. Nawr lanciau, rhoddwn glod,   y mae'r gwanwyn wedi dod,

Y gaeaf a'r oerni aeth heibio   daw y coed i wisgo'u dail,
A mwyniant mwyn yr haul    a'r ŵyn ar y dolydd i brancio
Cytgan: Moliannwn oll yn llon,    mae amser gwell i ddyfod, Haleliwia
Ac ar ôl y tywydd drwg,   fe wnawn arian fel y mwg
Mae arwyddion dymunol o'n blaenau.
Ffa la la, ffa la la, Ffa, la la, la la la la. (x2)

2. Daw'r Robin Goch yn llon   i diwnio ar y fron a cheiliog y rhedyn i ganu
A chawn glywed wiparwhil   a llyffantod wrth y fil
O'r goedwig yn mwmian chwibanu.
(Cytgan)

3. Fe awn i lawr i'r dre',    gwir ddedwydd fydd ein lle
A chawn lawnder o ganu ac o ddawnsio,
A chwmpeini naw neu ddeg    o enethod glân a theg
Lle mae mwyniant y byd yn disgleirio
  (Cytgan)
Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month