Set Ap Siencyn

Set mis
Gorffennaf
2015
July
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Hoffedd Miss Williams
Miss Williams' Delight


Midi
Gif
Hoffedd Miss Blisset
Miss Blisset's Delight

Midi
Gif

Ap Siencyn yn D
Jenkin's son in D

Midi
Gif
Ap Siencyn yn G
Jenkin's son in G

Midi
Gif
Set Ap SiencynPural Fesur Set PDF

Chwarae'r set
Play the set

Mae'r set jigiau hyn yn addas ar gyfer dawns Castell Penrhyn neu Pendorlan.
Mae Ap Siencyn yn alaw Gymreig adnabyddus iawn sy'n cael ei hysgrifennu fel arfer yng nghywair G, fel y mae isod ac yn cael ei chanu'n gyflym. Cana Bob Evans hi'n arafach yn yn D

This set of jigs is suitable for the Welsh traditional dance Castell Penrhyn (Penrhyn Castle) or Pendorlan.
Ap Siencyn
is a well-known Welsh tune which is normally written in G and played at speed. Bob Evans plays it more slowly in D.


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowlyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


 
 
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowlySetiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month