Set Ap Siencyn

Set mis
Gorffennaf
2015
July
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Mae'r set jigiau canlynol yn addas ar gyfer dawns Castell Penrhyn neu Pendorlan.
Mae Ap Siencyn yn alaw Gymreig adnabyddus iawn sy'n cael ei hysgrifennu fel arfer yng nghywair G, fel y mae isod ac yn cael ei chanu'n gyflynm. Cana bob Evans yr alaw'n arafach ac yn yng nghywair D

This set of jigs is suitable for the Welsh traditional dance Castell Penrhyn (Penrhyn Castle) or Pendorlan.
Ap Siencyn
is a well-known Welsh tune which is normally written in G, as here and played at speed. Bob Evans plays a spendid slower version in D

Hoffedd Miss Williams
Miss Williams' Delight

Midi
Gif
Hoffedd Miss Blisset
Miss Blisset's Delight

Mp3


Midi
Gif

Ap Siencyn
Jenkin's son

Midi
Gif
Set Ap SiencynPural Fesur Set PDF

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month