Set Cylch y Cymry

Set mis
Awst
2014
August
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 
Gweithdai
Workshops


Dyma set alawon i gyfeilio i ddawns twmpath poblogaidd iawn Cylch y Cymry sydd yn aml yn cael ei ddefnyffio fel dawns cyntaf y noson gyda chylch o fechgyn gyda'u partneriaid mewn cylch arall y tu mewn iddynt. Cewch fwy o fanylion yn llyfr Eddie Jones Dawnsie Twmpath.
Alaw telyn yw Difyrrwch Gwŷr Llangrallo, gyda chyfres o arpeggios sy'n dipyn yn galetach i chwarae'n dda ar y ffidil nag ar y delyn.
Mae'r ddwy alaw arall dipyn yn haws.

This set of tunes is used for the Cylch y Cymry (Circle of the Welsh) dance which often starts an evening of twmpath folk dances with a circle of the boys with their partners forming another circle inside. Details in Eddie Jones' book Dawnsie Twmpath.
Difyrrwch Gwŷr Llangrallo (Men of Coychurch's Delight) is a harp tune whose arpeggios provide quite a challenge to fiddlers, whilst the others are less demanding.
   Difyrrwch Gwŷr Llangrallo
   The Delight of the men of Coychurch
mp3 + cordiau
mp3 alaw + cordiau
midi
gif

    Hoffedd Miss Williams
    Miss Williams' Delight
mp3 + cordiau mp3
midi
gif

    Ffanni Blodau'r Ffair
    Fanny the flowers of the fair

mp3 + cordiau mp3
midi
gif

    Set Cylch y Cymry
 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month