Set Criw Porth Tywyn

Set mis
Medi
2014
September
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 
Gweithdai
Workshops

Gwnaeth John Glyn Davies gyfrainiad sylweddol i'n  caneuon Cymraeg trwy gydoeddi sawl casgliad o'i ganeuon, yn arbenning caneuon môr.
Mae Codi Angor yn un ohonynt.
Ni chasglwyd braidd unrhyw sianti môr Cymraeg; nid oedd Carwyn Tywyn yn fodlon gyda hyn ac felly ysgrifennodd yr un bendigedig isod i'w blant ganu, Criw Porth Tywyn. Diolch i Carwyn am ei ganiatád i gynnwys y gân yma
.

John Glyn Davies made a major contribution to the singing of Welsh songs, particularly sea songs, and Codi Angor (raising the Anchor) is one of these.
Hardly any Welsh Sea shanties were  collected; not content with this, Carwyn Tywyn wrote one of his own, Criw Porth Tywyn (The Burry Port Crew). Thanks to Carwyn for agreeing to include this song.

    Codi Angor - fel alaw
   
Raising anchor - as a song
Midi
Gif
    Codi Angor - fel sianti
   
Raising anchor - as a shanty
Midi
Gif

    Y Pibydd Du

    The Black Piper
mp3 + cordiau mp3 alaw + cordiau
midi
gif

   Criw Porth Tywyn
   The Bury Port Crew
mp3 + cordiau
mp3 alaw + cordiau
midi
gif

    Y Lili

    The Lilly
mp3 + cordiau mp3 alaw + cordiau
midi
gif

    Llawenydd Bob Llu

    Joy to all hosts
mp3 + cordiau mp3 alaw + cordiau
midi
gif


    Set Criw Porth TywynChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly
Chwarae'r harmoni
Play the harmony
1. Mae hi'n llenwi'n gyflym hogie bach,
Mae'n cwrs ni am y cefnfor.
Rhaid i ni'n bellach ganu'n iach,
Pryd cawn ni godi angor?

2. Y mae'r Blue Peter yn ei le,
Mae'n cwrs ni am y cefnfor.
Cawn weled eto Groes y De,
Pryd cawn ni godi angor?

3. Mae gwledydd pell tu draw i'r môr,
Mae'n cwrs ni am y cefnfor.
Mae heulwen yn San Salvador,
Pryd cawn ni godi angor?

4. Bydd yno llanw 'mhen yr awr,
Mae'n cwrs ni am y cefnfor.
Mae arna'i bunt i Wil Siop Fawr,
Pryd cawn ni godi angor?

5. Ffarwel fy nghariad, hir yw'r daith,
Mae'n cwrs ni ar y cefnfor.
Rwyf wedi gaddo priodi saith,
Pryd cawn ni godi angor?
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly1. Criw Porth Tywyn, gwelwch chi   O ai-o, O ai-o
Rhwng y môr a'r mynydd fry  O ai-o, O ai-o   O ai-o, O ai-o

2. Dacw’r fforest ar y dde  O ai-o, O ai-o
Traeth Cefn Sidan ac Eglwys Penbre

3. Hwylio draw i Benrhyn Gwyr  O ai-o, O ai-o
Draw i Ddyfnaint erbyn yr hwyr  O ai-o, O ai-o; O ai-o, O ai-o

4. Dacw’r goleudy gwyn a choch  O ai-o, O ai-o
A’r stondin grempog, a’r stondin cig moch  O ai-o, O ai-o; O ai-o, O ai-o

5. Hwylio’n ôl i fewn i’r doc  O ai-o, O ai-o
A’r lads yn yfed o dan y cloc  O ai-o, O ai-o; O ai-o, O ai-o

6. Criw Porth Tywyn, gwelwch chi  O ai-o, O ai-o
Rhwng y môr a'r mynydd fry  O ai-o, O ai-o; O ai-o, O ai-o
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month