Set Criw Porth Tywyn

Set mis
Medi
2014
September
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 
Gweithdai
Workshops

Ni chasglwyd unrhyw sianti môr Cymraeg erioed; nid oedd Carwyn Tywyn yn fodlon gyda hyn ac felly ysgrifennodd yr un bendigedig isod i'w blant ganu, Criw Porth Tywyn. Diolch i Carwyn am ei ganiatád i gynnwys y gân yma.
No Welsh Sea shanty was ever collected; not content with this, Carwyn Tywyn wrote one of his own, Criw Porth Tywyn (The Burry Port Crew). Thanks to Carwyn for agreeing to include this song.


    Y Pibydd Du

    The Black Piper
mp3 + cordiau mp3 alaw + cordiau
midi
gif

   Criw Porth Tywyn
   The Bury Port Crew
mp3 + cordiau
mp3 alaw + cordiau
midi
gif

    Y Lili

    The Lilly
mp3 + cordiau mp3
midi
gif

    Set Criw Porth Tywyn

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month