Set Polca Rhydycar

Set mis
Gorffennaf
2014
July
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 
Gweithdai
Workshops

Un o alawon Llewelyn Alaw yw Polca Rhydycar; bu'n chwarae ei alawon yn y dafarn oedd ganddo yn Aberdâr.
Alaw ddawns yw Abaty Llanthony sydd yn cario enw'r abaty enwog ger Y Fenni.
Chwaraeir pibddawns Gwrecsam yma fel polca fel y mae wedi'i ysgrifennu ac nid fel pibddawns.
Chwareir y set fel arfer yn gyflym, gydag ysbryd, gan ddechrau'n gymharol tawel cyn rhedeg gyda Llanthony a Gwrecsam.

The Rhydycar Polka was composed by Llewelyn Alaw and played at his Aberdare Tavern.
Llanthony Abbey is a dance tune named after the famous abbey near Abergavenny.
The Wrexham hornpipe is played as a polca as written, rather than as a hornpipe.
This set is normally played with pace and spirit, starting fairly gently with Rhydycar and then taking off with Llanthony and Wrexham.


   
     Polca Rhydycar

    The Rhydycar Polka

midi
gif
    Abaty Llanthoni
    Llanthony Abbey

midi
gif

    Pibddawns Gwŷr Gwrecsam
    The Wrexham Men's Hornpipe

gif

    Set Polca Rhydycar


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set sowly 

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowlyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month