Cynghansail y Cymry yn C

Set mis
Mai
2022
May
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Daw'r Clasur Cymreig hwn o gasgliad enwog  Edward Jones (1752-1824), Bardd y Brenin, sef Musical and Poetical Relicks of the Welsh Bards sydd ar gael yn rhad ac am ddim ar ffurf ddigidol ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Roedd Edward Jones yn
delynor, hanesydd a chasglwr rhagorol a benodwyd gan Dywysog Cymru.
Y mis hwn, mae Cynghansail wedi’i gosod yng nghywair C sy’n addas i'r delyn, y ffliwt a’r chwiban.
Y mis nesaf fe’i gyflwynir yng nghywair D, sy’n hwylus i'r ffidil, y ffliwt a'r chwiban, gydag amrywiadau a chwaraewyd gan y ffidlwr Mike Leese yn ei fersiwn o'r alaw gyda’r band Yr Hwntws ar eu halbwm cyntaf arloesol a gyhoeddwyd yn 1982.

This Welsh classic comes from the collection of the celebrated Welsh harpist Edward Jones (1752-1824), Bardd y Brenin (the King's Bard), harpist to the Prince of Wales, historian and collector.
Follow this link to see a digitised version of Musical and Poetical Relicks of the Welsh Bards on the website of the National Library of Wales.
This month, Cynghansail is set in the key of C and is well suited to the harp, flute and whistle.
Next month it is presented in the key of D, well suited to fiddles, flutes and and whistles, with variations that
fiddler Mike Leese played in his version with the band Yr Hwntws on their groundbreaking first album releaed in 1982.

Cynghansail y Cymry - alaw'n unig
The Welsh precedent - melody only
Midi
Gif
Cynghansail y Cymry - alaw + harmoni
The Welsh precedent - melody and harmony
Midi
Gif
Amrywiad 1
Variation 1
Midi
Gif
Amrywiad 2
Variation 2

Midi
Gif
Amrywiad 3
Variation 3

Midi
Gif
Amrywiad 4
Variation 4

Midi
Gif
Alaw gyda harmoni ac amrywiadau

pdf

Chwarae'r set
Play the setChwarae'r alaw'n unig
Play the melody only
Chwarae'r alaw gyda'r harmoni
Play the melody with harmony

Chwarae amrywiad 1
Play the variation 1
Chwarae amrywiad 2
Play variation 2 

Chwarae amrywiad 3
Play variation 3
Chwarae amrywiad 4
Play variation 4


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month