Cynghansail y Cymry yn D

Set mis
Mehefin
2022
June
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Set ddilynol yw hon o'r mis diwethaf wedi'i chyflwyno yng nghywair D, sy'n addas iawn ar gyfer ffidlwyr a chwythwyr yn seiliedig ar gasgliad y telynor Cymreig enwog Edward Jones (1752-1824), Bardd y Brenin, telynor i Dywysog Cymru, hanesydd a chasglwr.
Chwaraewyd yr amrywiadau hyn yn effeithiol dros ben gan y ffidlwr Mike Leese yn ei fersiwn gyda'r band Yr Hwntws ar eu halbwm arloesol cyntaf a gyhoeddwyd yn 1982.


This is a follow-up set presented in the key of D, well suited to fiddlers and wind players based on the collection of the celebrated Welsh harpist Edward Jones (1752-1824), Bardd y Brenin (the King's Bard), harpist to the Prince of Wales, historian and collector.
These variations were most effectively played by
fiddler Mike Leese in his version with the band Yr Hwntws on their groundbreaking first album releaed in 1982.

Alaw Cynghansail y Cymry

mp3


Midi
Pontnewydd

Addasiadau (dechreuad yn unig)
Improvisations - start of each to show pattern
mp3
midi
Chwi fechgyn

Alaw gyda harmoni ac amrywiadau
pdfCynghansail y Cymry

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month