Set Pibddawns Caerfyrddin

Set mis
Chwefror
2019
February
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Pibddawns Caerfyrddin
Carmarthen hornpipe
Midi
Gif
Pibddawns y Mwnci
The monkey hornpipe
Midi
Gif
Pibddawns Abertawe
Swansea hornpipe

Midi
Gif
Set Pibddawns CaerfyrddinChwarae'r set
Play the set

Dyma set o bibddawnsiau wedi'u hysgrifenu yn yr amser confensiynol ar gyfer pibddawnsiau sef 4/4 ond mae'r ffeiliau sain yn chwarae gyda sgip fel pibddawnsiau; mae mân wahaniaeth rhwng ffeil sain Y Mwnci sydd â'r sgip sydyn wrth ddotio yn amser 4/4 a'r ddwy arall yn cael eu chwarae yn 12/8. Mae  Y Mwnci yn set Medi 2017, yn cael ei chwarae fel rîl mewn amser, 4 fel y’i nodir a hefyd fel pibddawns, ac mae Pibddawns Abertawe yn cael ei chwarae fel rîl yn set Awst 2019.
Mae Siân Phillips yn chwarae fersiwn fyw dda o Bibddawns Caerfyrddin ar ei ffidil ar yr albwm a recordiodd rhai blynyddoedd yn ôl ac mae yn ei llyfr alawon ffidil.

This is a set of hornpipes (pibddawnsiau) written in the conventional 4/4 time but the sound files play with the skip of hornpipes with a subtle difference between Y Mwnci which has the sharp skip of dotted 4/4 and the more gentle skip of other two which are played in 12/8. 
Y Mwnci is included in the September 2017 set, played in straight 4 time as scored and also as a hornpipe, and Pibddawns Abertawe is played as a reel in the August 2019 set.
Siân Phillips plays a good live version of Pibddawns Caerfyrddin on her fiddle on the album she recorded a few years ago and includes it in her tune book.

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month