Dawns y Ddeilen

Set mis
Ebrill
2022
April
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Nyth y Gog
The cuckoo's nest


Midi
Gif
Rîl Tŷ Coch
Red House reel
Midi
Gif
Dawns y Ddeilen


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly
Chwarae'r set yn araf iawn
Play the set very slowly

Mae Dawns y Ddeilen yn ddawns syml sy'n gyffyrddus i ddawnswyr ond yn gyflym ac yn heriol i chwaraewyr.
Ei phrif dôn yw’r Nyth y Gog yn Em, sy'n ddigon adnabyddus ac mae alaw adnabyddus arall, Tŷ Coch Caerdydd, wedi’i bywiogi i wasanaethu fel y dôn ganol, wedi’i chwarae ar gyfer yr ail dro drwy'r ddawns sydd wedyn yn cloi yn y ffordd arferol gan ailadrodd y brif dôn. .

Dawns y Ddeilen is a dance that is straightforward and comfortably paced to  dancers but fast and challenging to players. Its main tune is the well-know Nyth y Gog (the cuckoo's nest) in Em, and another well-know tune, Tŷ Coch Caerdydd (The red house of Cardiff) has been enlivened to serve as the middle tune, played for the second iteration of the dance which then concludes in the ususal way with a repeat of the main tune.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw'n araf iawn
Play the melody very slowly
 

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw'n araf iawn
Play the melody very slowly

 

Setiau Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month