Set yr Wcráin

Set mis
Mawrth
2022
March
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Anthem Genedlaethol Wcráin - Shche Ne Vmerla Wcráini
Ukraine national anthem - Shche Ne Vmerla Ukrainy

Midi
Gif
Codi Calonnau
Lifting spirits
Midi
Gif
Ffoi o'r Wcrain
Fleeing fro Ukraine
Midi
Gif
Set yr WcrainChwarae'r set
Play the set

Mae goresgyniad Rwseg ar yr Wcráin o dan gyfarwyddydd di-galon, annynol a chywilyddus Vladimir Putin yn dod yn fwyfwy dieflig a phenderfynol ar Ddydd Gŵyl Dewi 2022. Mae hyn yn gwbl groes i egwyddorion ein Nawddsant ac wedi ein hysgogi i rannu Anthem Genedlaethol y wlad: Shche Ne Vmerla Ukrainy (Nid yw Wcráin wedi’i cholli eto), mewn undod â’r genedl arteithiol hon. Hefyd mae dwy dôn ddeilliadol wedi'u hychwanegu i godi calonnau.

The Russian invasion of the Ukraine under the direction of the heartless, inhumane and shameful Vladimir Putin  is becoming increasingly vicious and determined on St David's Day 2022. This is in complete contrast to the ideals of our Patron Saint and has promted us to share the Ukrainian National anthem Shche Ne Vmerla Ukrainy (Ukraine is not yet lost) in solidarity with this tormented nation. Two derivative tunes have been added to raise the spirits,
Chwarae'r alaw
Play the melodyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Setiau Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month