Set Y Delyn Newydd

Set mis
Rhagfyr
2016
December
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Y Delyn Newydd
The New Harp
araf / slow
Midi
Gif
Harmony i'r Delyn Newydd
Harmony part

Midi
Gif
Waun Oer
Cold meadow

Midi
Gif
Set Y Delyn NewyddChwarae'r set
Play the set

Mae'r set syml hwn yn seiliedig ar yr alaw ddawns boblogaidd 'Y Delyn Newydd' sydd yn cychwyn y set. Mae harmoni syml yn dilyn fel yr ail alaw a'r trydydd yw 'Waun Oer', gan yr acordionydd a thelynores teires adnabyddus Rhiain Bebb. Mae'r alaw hon yn amrywiad gyda harmoni a gwrthbwynt sydd hefyd yn un o'r alawon unigol sydd yn llyfr Rhiain o'i thonau:

This simple set is based on the often-heard dance tune 'Y Delyn Newydd' (The New Harp) which starts the set. A simple harmony follows as the second tune and 'Waun Oer' (The Cold Meadow), written by the well-know accordionist and triple harpist Rhiain Bebb, is a variation with harmony and counterpoint. It stands as a tune in itself and is included in Rhiain's book of her tunes:Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month